Rocznica odbudowy Warszawy

Konferencja prasowa Programu upamiętnienia 75. rocznicy odbudowy stolicy BudujeMy! Rocznica odbudowy Warszawy

W konferencji prasowej  przeprowadzonej 29 stycznia uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, jako instytucja partnerska, która we współpracy z Domem Spotkań z Historią realizować będzie wydarzenia upamiętniające prof. Jana Zachwatowicza. 75. rocznica zbiega się z jubileuszem  120 urodzin Profesora Zachwatowicza i 40. rocznicą wpisania Warszawskiej Starówki na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. TWP świętuje rok 2020 jako Rok Profesora Jana Zachwatowicza.

Więcej... Konferencja prasowa Programu upamiętnienia 75. rocznicy odbudowy stolicy BudujeMy! Rocznica odbudowy Warszawy

75. rocznica powołania Biura Odbudowy Stolicy

2020 rok obfituje w wiele rocznic i jubileuszy. Do najbardziej znaczących,  które odnoszą się do Warszawy, należą: 120. rocznica urodzin prof. Jana Zachwatowicza, 75. odbudowy Warszawy, 75. powołania Biura Odbudowy Stolicy, 40. wpisu warszawskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Więcej... 75. rocznica powołania Biura Odbudowy Stolicy