Konferencja prasowa Programu upamiętnienia 75. rocznicy odbudowy stolicy BudujeMy! Rocznica odbudowy Warszawy

W konferencji prasowej  przeprowadzonej 29 stycznia uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, jako instytucja partnerska, która we współpracy z Domem Spotkań z Historią realizować będzie wydarzenia upamiętniające prof. Jana Zachwatowicza. 75. rocznica zbiega się z jubileuszem 120. urodzin Profesora Zachwatowicza i 40. rocznicą wpisania Warszawskiej Starówki na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. TWP świętuje rok 2020 jako Rok Profesora Jana Zachwatowicza.

Do obchodów 120. rocznicy urodzin prof. Zachwatowicza Oddział Akademicki TPW, jako inicjator działań, rozpoczął intensywne przygotowania ponad 2 lata temu realizując projekt  „Przywracanie pamięci prof. Jana Zachwatowicza”. Projekt zyskał wsparcie Rady Miasta i Urzędu m.st. Warszawy. Rada Miasta podjęła uchwałę o wzniesieniu w obrębie Starego Miasta małego obiektu architektury upamiętniającego Profesora. Obecnie trwają uzgodnienia między rodziną, rzeźbiarzem i inwestorem co do formy i miejsca usytuowania. Mamy nadzieję, że w tym roku nastąpi realizacja projektu.

W ramach Programu BudujeMy, we współpracy z Domem Spotkań z Historią zorganizujemy 2 spotkania z mieszkańcami stolicy — pierwsze 7 marca (godz. 16.00) w dniu urodzin — które poprowadzi dr Andrzej Skalimowski, historyk specjalizujący się w historii architektury i dziejach społecznych. Drugie będzie 22 sierpnia (w 37 rocznicę śmierci) i poprzedzone będzie apelem pamięci przy grobie Profesora. Poświęcone będzie Warszawie przeobrażonej po 1945 r. Liczymy na aktywny udział zebranych w panelu dyskusyjnym z udziałem prelegenta, członków TPW, varsavianistów, przewodników. Gośćmi honorowymi będą członkowie rodziny oraz współpracownicy Profesora, architekci. Uczestnicy spotkania otrzymają foldery o zasługach Profesora w dziele odbudowy Warszawy.

Będzie też 10 spacerów poznawczych, które poprowadzone przez przewodników TPW, ukazywać będą miejsca związane z Profesorem.

Będziemy informować o naszych wydarzeniach, a pełen program wydarzeń Programu BudujeMY, które trwać będą od lutego do września, dostępny jest na www.muzeumwarszawy.pl/budujemy.

 

Wróć