Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Dawne logo Oddziału
Dawne logo Oddziału

Towarzystwo Przyjaciół Pragi powstało 11 maja 1915 r. i mieściło się w lokalu budynku przy ul. Brukowej 2 (obecnie Stefana Okrzei). Prezesem został dr A. Krzyczkowski. W 1931 r. podjęło działalność Koło Prażan, przewodniczącym został dr Z. Zakrzewski. Po wojnie w 1964 r. powstał oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy na Pradze, który działał do 1994 r. W 1995 r., z inicjatywy Agaty Rymkiewicz, reaktywowany został Praski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy — Towarzystwo Przyjaciół Pragi.

Członkowie stowarzyszenia to ludzie emocjonalnie związani z Pragą, którzy za główny cel swojej działalności przyjęli rozbudzenie świadomości i patriotyzmu lokalnego, oraz zmianę zachowań obywatelskich jej mieszkańców. Swoje zamierzenia starają się realizować poprzez konkursy, akcje charytatywne, publikuje różne prace o tematyce praskiej.

Ukoronowaniem działalności Towarzystwa Przyjaciół Pragi było nadanie w 1998 r. Honorowego Medalu 350-lecia Pragi, ustanowionego przez władze samorządowe Pragi-Północ i Pragi-Południe, a przyznawanego przez Kapitułę pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Romaniuka, ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej.