Aktualności

Spotkanie Komisji Historycznej 24.05.2024

Opublikowano

 
Szanowni Państwo, Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 
Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 24 maja 2024 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.
 
Prelekcję pt. „Warszawa Poli Gojawiczyńskiej” wygłosi pani Aleksandra Wieczorkiewicz. Nasza Narratorka — Sekretarz Komisji Historycznej TPW — jest edytorką, doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i redaktorką prowadzącą w wydawnictwie. Ukończyła filologię polską na specjalizacji redaktorsko-wydawniczej oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo. W ramach rozprawy doktorskiej przygotowuje edycję krytyczną korespondencji Poli Gojawiczyńskiej. Naukowo interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową, a także prozą dwudziestolecia międzywojennego oraz literaturą dokumentu osobistego kobiet. Zajmuje się badawczo także związkami przestrzeni miejskiej z kulturą i literaturą oraz poetyką pamięci. Jest Warszawianką z wyboru — przywiązana do tego miasta bardziej niż niejeden rodowity Warszawiak.
 
Po wystąpieniu odbędzie się — jak zawsze — dyskusja.
 
Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz
 
 
Piątek, 24 maja 2024 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 24.05.2024


Apel Archiwum Państwowego w Warszawie

Opublikowano

Archiwum Państwowe w Warszawie szuka kontaktu z osobami-świadkami historii odbudowy Warszawy i poszukuje chętnych, którzy byliby skłonni przekazać do ich zbiorów listy, wspomnienia, fotografie i inne pamiątki związane z powojenną odbudową Warszawy.

Więcej... Apel Archiwum Państwowego w Warszawie


61 lat Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Opublikowano

 

Dzisiaj, 18 marca 2024 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy obchodzi 61. rocznicę założenia! Na ten dzień przypada również 428. rocznica decyzji o przeniesieniu dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy!

W jakich okolicznościach powstało TPW?

„Na pewno nie brak Warszawie przyjaciół i na pewno niezliczeni są jej miłośnicy”. Tymi słowami artykuł w „Stolicy” z kwietnia 1963 roku rozpoczął prof. Stanisław Lorentz. Warszawie nie brakowało przyjaciół — tak było w niecałe dwie dekady po II wojnie światowej, kiedy stolica wciąż podnosiła się z ruin, tak jest teraz i, nie śmiemy wątpić, tak będzie w przyszłości. 

61 lat temu grono wybitnych działaczy społecznych na rzecz Warszawy w nawiązaniu do aktywności stowarzyszeń jak Towarzystwo Miłośników Starej Warszawy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy założyło Towarzystwo Przyjaciół Warszawy — stowarzyszenie, którego działalność miała zostać w pełni poświęcona całemu miastu — Warszawie historycznej, współczesnej, ale i Warszawie przyszłości.

Na dzień założenia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wybrano datę 18 marca. Za dobry omen przyjęto fakt, że to ogólnie przyjęta data decyzji króla Zygmunta III z 18 marca 1596 roku o przeniesieniu rezydencji królewskiej z Krakowa do Warszawy. Trudno o ważniejszy i bardziej symboliczny dla syreniego grodu dzień. 

18 marca 1963 roku w gmachu Muzeum Narodowego w Sali Canaletta powołano do życia nasze stowarzyszenie. Nie sposób wymienić i uhonorować wszystkich założycieli – byli to utytułowani historycy, wykładowcy, architekci, urbaniści, inżynierowie, politycy, wiceprezydent Warszawy Julian Kulski, a także współtwórca grupy „Skamander” Antoni Słonimski. Profesor Stanisław Lorentz został pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Od blisko trzech dekad zajmował już wówczas stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Tuż przed, a także w czasie niemieckiej okupacji podczas drugiej wojny światowej dokumentując grabież ratował bezcenne zabytki z dewastowanego Zamku Królewskiego. Potem, już jako prezes naszego stowarzyszenia, stał się inicjatorem odbudowy królewskiej rezydencji. To z okien siedziby Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przy pl. Zamkowym 10 mógł doglądać postępów prac przy rosnących murach Zamku.

Celem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy było i jest upowszechnianie wiedzy o Warszawie dawnej i współczesnej, a także dyskusja nad jej przyszłością. Dlatego nasi członkowie poza szeroko pojętą działalnością edukacyjną są również zapraszani do współpracy z licznymi jednostkami i gronami szanowanych ekspertów, chociażby zasiadając w Społecznej Radzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Od lat Towarzystwo Przyjaciół Warszawy kładzie szczególny nacisk na współpracę z dziećmi i młodzieżą, a także gronem pedagogicznym, zaszczepiając w nich ciekawość i fascynację historią i współczesnością stolicy Polski. Varsavianistyczna Szkoła to sztandarowy projekt stowarzyszenia.

W nasze szeregi można wstąpić! W ramach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy działa kilkanaście Oddziałów terytorialnych i tematycznych, odpowiadających zasięgom wybranych dzielnic i osiedli lub zrzeszających środowiska akademickie lub przewodnickie. Zapraszamy! 

Więcej... 61 lat Towarzystwa Przyjaciół Warszawy


Apel Pamięci przy grobie prof. Stanisława Lorentza

Opublikowano

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprasza na spotkanie przy grobie Stanisława Lorentza z okazji 33. rocznicy śmierci Profesora.

Prof. Stanisław Lorentz, muzeolog, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie był założycielem i pierwszym Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Sobota, 16 marca 2022 r.  11:00
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
ul. Młynarska 54/56/58, brama główna

Więcej... Apel Pamięci przy grobie prof. Stanisława Lorentza


Spotkanie Komisji Historycznej 23.02.2024

Opublikowano

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji - już za tydzień w piątek 23 lutego 2024 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Tym razem poświęcimy spotkanie niedawno wydanej książce o dziejach naszego miasta. Prelekcję pt. Dlaczego nie-najkrótsza historia Warszawy? wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kochanowski - historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracownik w latach 1988–2020, a od 2020 r. - Instytutu Historii Sztuki tej uczelni. Profesor Jerzy Kochanowski w latach 2000–2005 był pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a wcześniej profesorem gościnnym w uniwersytetach w Moguncji i Jenie, stypendystą m.in. w Munk Centre na University of Toronto i w Hoover Institution w Stanford University. Nasz Gość zajmuje się głównie historią społeczną i historią kultury, historią gospodarczą i polityczną. Jest autorem wielu książek – m.in. Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944–1989 (2010, 2015), Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957 (2017), Wolne miasto. Zakopane 1956–1970 (2019) oraz Pomiędzy. Krótka historia Warszawy (2023). I właśnie ta ostatnia publikacja – wydana przez Muzeum Warszawy – będzie bohaterką naszego spotkania.

Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
 
Piątek, 23 lutego 2024 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 23.02.2024


Nie żyje Tadeusz Burchacki

Opublikowano

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że nie żyje pan Tadeusz Burchacki – wieloletni członek i filar Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 20 lutego o godz. 11:00 w kościele przy ul. Nobla 16. Później nastąpi przejazd na Cmentarz Północny.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że nie żyje pan Tadeusz Burchacki – wieloletni członek i filar Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Tadeusz Burchacki urodził się 18 lipca 1933 roku w Radzyminie. Za pomoc Żydom w czasie niemieckiej okupacji Jego rodzicom – Stefanowi i Helenie z domu Zawadyl – przyznano tytuł ,,Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” i honorowe obywatelstwo Izraela. Pan Tadeusz po II wojnie światowej ukończył słynne praskie Liceum im. Władysława IV, a następnie Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Warszawskiej – ze stopniem magistra inżyniera w zakresie budownictwa lądowego. Pracował m.in. w Biurze Projektowo-Technologicznym Przemysłu Motoryzacyjnego ,,Motoprojekt” (1970–1976), w PC Ursus (1976–1983), w Libii (1983–1985, gdzie projektował m.in. meczety), w Metroprojekcie (1985–1991). Był konstruktorem, a także nadzorcą budowy wielu obiektów, w tym kościołów. Pracował przy budowie pierwszej linii warszawskiego metra.

W TPW był od dekad członkiem i filarem Komisji Historycznej, a przez 15 lat również wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy. Był znawcą historii Warszawy, a Jego pasją stało się zachowywanie i utrwalenie pamięci o przeszłości. Dzięki Niemu powstało – głównie w Warszawie – ponad dwieście tablic pamiątkowych, głazów pamięci, pomników i inskrypcji poświęconych wybitnym Polakom, osobom zasłużonym dla Polski (m.in. lotnikom brytyjskim) oraz ważnym wydarzeniom (m.in. elekcjom na Kamionku, Konstytucji 3 Maja, manifestacji PPS na Placu Grzybowskim 1904 r.).

Był wielkim kolekcjonerem autografów (zebrał ich ponad 4 tysiące, w tym wielu noblistów), a Jego kolekcja autografów muzycznych dedykowanych Janowi Pawłowi II prezentowana była na wielu wystawach. Oprócz autografów kolekcjonował medale i białe kruki (dokumenty i książki). Był autorem ponad stu popularnych publikacji z dziedziny historii. Był sportowym Mistrzem Polski w biegach na orientację (1971).

Był człowiekiem ciepłym i życzliwym wobec innych, fantastycznym narratorem i rozmówcą, wiernym ponadczasowym ideom. Jedną z Jego intelektualnych i emocjonalnych trosk była Warszawa, w której zapisał się na zawsze.

Składamy nasze kondolencje Rodzinie i Bliskim Pana Tadeusza.

Dzięki Niemu Warszawa i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy godnie pamiętają o tym, co minęło.

Przyjaciele z Komisji Historycznej TPW
oraz Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Więcej... Nie żyje Tadeusz Burchacki


Spotkanie Komisji Historycznej 15.12.2023

Opublikowano

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 15 grudnia 2023 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Spotkanie pt. „Wspomnienie o Barbarze Petrozolin-Skowrońskiej (1937–2023)” poświęcimy niedawno zmarłej przewodniczącej naszej Komisji w latach (2008–2018). Prelekcję podsumowującą ten okres wygłosi Halina Niemiec — historyk i nauczyciel, przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności Ameryce (od 2023), członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów (od 2022), zastępczyni przewodniczącego Komisji Historycznej TPW, a w przeszłości wiceprezeska Oddziału Powiśle TPW oraz sekretarz Zarządu Kręgu „Radiostacja” SSZSZ, autorka książek i wielu przewodników po Warszawie; odznaczona m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Medalem „Zasłużony dla Warszawy”, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznaką Przyjaciel „Baszty” AMICITAE FIDELIUM.

Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
Piątek, 15 grudnia 2023 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 15.12.2023


XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

Opublikowano

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zawiadamia Delegatów, iż XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy odbędzie się

  • w dniu 18 listopada 2023 r. (sobota);
  • o godzinie 11:00;
  • Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. „Solidarności” 62.

XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane w celu wprowadzenia zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Więcej... XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów


Nie żyje Barbara Petrozolin-Skowrońska

Opublikowano

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszą drogą Barbarę Petrozolin-Skowrońską, zmarłą 22 października 2023 roku w wieku 86 lat; honorową Członkinię Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Barbara Petrozolin-Skowrońska przez wiele lat organizowała wraz z Zofią Wóycicką — prezes Zarządu Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy — wieczory słowno-muzyczne w Zamku Ostrogskich, włączyła się także w organizację konkursów „Warszawa w kwiatach”.

W latach 2008–2018 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Historycznej działającej przy Zarządzie Głównym TPW. Proponowała ciekawe tematy, zapraszała na spotkania interesujących prelegentów oraz znane osoby związane z Warszawą. Dzięki niej poznaliśmy elitę varsavianistów.
Zawsze uśmiechnięta, serdeczna, witała nas słowami: „Dobrze, że jesteś”.

Z wykształcenia historyk, ale także dziennikarka, redaktor naczelna wielokrotnie nagradzanej Encyklopedii Warszawy oraz Encyklopedii PWN; mistrzyni pióra, autorka znakomitych publikacji, m.in. „Przed tą nocą”, „Król Tatr z Mokotowskiej 8”, „Portret doktora Tytusa Chałubińskiego”.

Była zasłużoną varsavianistką, ale nie zapominała o swoich korzeniach z północno-wschodnich Kresów polskich. Brała udział w spotkaniach  Kresowian, a  jej ślady  pozostają m.in. we „Wspomnieniach nieświeskich”.  

Spotykaliśmy się z Basią w Jej ogródku przed domem na Saskiej Kępie, gdzie przyjmowała nas z otwartym sercem. Dla przyjaciół była oddana do końca swych dni. Basiu, będzie nam Cię bardzo brakowało.

Przyjaciele z Komisji Historycznej TPW
oraz Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Więcej... Nie żyje Barbara Petrozolin-Skowrońska


Strona 1 z 3

Przejdź do archiwum aktualności

Sekretariat Zarządu Głównego jest czynny:

  • w środy: od 16:30 do 18:00,
  • w czwartki: od 16:30 do 18:00.


Więcej

Projekty

Patronaty

Więcej

Starsze aktualności