Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z działalności w roku 2018

zatwierdzone Uchwałą nr 9/2019 Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z dnia 14 maja 2019 roku.