Medal im. Króla Stanisława Augusta

Odznaka Honorowa TPW przyznawana jest członkom TPW oraz innym osobom za wybitne zasługi na polu działalności społecznej, w zakresie kultury, biznesu, promocji spraw warszawskich, w zakresie budownictwa, architektury i urbanityki. Medal przyznawany jest w dniu Święta Stanisława, tj. 8 maja.

Odznaka Honorowa Stefana Starzyńskiego 1893–1943 — Prezydenta Warszawy — Za Działalność Społeczną dla Warszawy

Odznaka może być przyznawana osobom lub instytucjom za wieloletnią działalność społeczną dla Warszawy.. O przyznanie Odznaki mogą wystąpić urzędy i instytucje państwowe, organizacje społeczne, instytucje oświatowo-wychowawcze.

Odznaka Honorowa im. Krystyny Krahelskiej — Pamięci Powstania Warszawskiego

O przyznanie Odznaki mogą wystąpić do Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z wnioskiem urzędy i instytucje państwowe, stowarzyszenia kombatanckie, organizacje społeczne i instytucje oświatowe.

Honorowa Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Odznaka przyznawana jest za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy.


Uwaga! Wnioski należy wypełniać czytelnie. Osoba zgłaszana do odznaczenia zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (pkt III. Wniosku). Bez podpisu osoby odznaczanej wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wnioski o nadanie odznaczenia