Dokumenty do pobrania

Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (druk dwustronny)

Statut zatwierdzony przez XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Uchwałą nr 2/WZD/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

Deklaracje członkowskie


Wnioski o nadanie odznaczenia

Wnioski w trakcie aktualizacji, prosimy o cierpliwość.


Zamówienie na legitymacje

Zamówienie na legitymacje członkowskie TPW

W przypadku zamawiania duplikatu legitymacji prosimy o wpisanie informacji w kolumnie „Uwagi” przy osobie, dla której duplikat jest zamawiany.

Wzór legitymacji członkowskiej

Jedynym dokumentem potwierdzającym członkostwo w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy jest legitymacja, której wzór został przedstawiony poniżej.

Ważna legitymacja powinna mieć naklejony hologram na dany rok.

Składka członkowska

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

  • 60 zł — członek zwyczajny
  • 30 zł — pełnoletni uczniowie, emeryci i osoby z niepełnosprawnością

Wyżej wymienione wysokości składek członkowskich obowiązują na mocy Uchwały Nr 12/2006 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej oraz podziału składek pomiędzy Oddziały TPW i Zarząd Główny TPW od 2017 roku.

Zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/WZD/2016 w dniu 30 maja 2016 roku, prezesi honorowi i członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składek.