Wręczenie certyfikatów Varsavianistycznej Szkoły

Opublikowano

Szkoły

Wręczenie certyfikatów szkołom odbyło się 8 października 2019 r. w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego. Certyfikaty I, II i III stopnia wręczono 32 placówkom, 5 placówek otrzymało certyfikat „Placówka Lokalnym Ośrodkiem Edukacji Varsavianistycznej”.

Dyrektorom, koordynatorom i uczniom biorącym udział w programie serdecznie gratulujemy.

Podczas uroczystości Prezes Zarządu Głównego TPW Renata Marut uhonorowała byłą Prezes ZG TPW w latach 2013-2019 dr Beatę Michalec, Radną m.st. Warszawy, Odznaką Honorową Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Wróć