Wolontariusze Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Funkcjonowanie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy nie byłoby możliwe bez grona bezinteresownych i chętnych do pomocy osób — naszych wolontariuszy.
 
Skromni i życzliwi, nie szukają poklasku. Dlatego też, dziękując im za pracę, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jako stowarzyszenie koordynujące wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich rozpoczyna cykl z serii „Biogramy wolontariuszy”, prezentujący ich sylwetki.
 
W trakcie tego cyklu chcemy przedstawić wolontariuszy, którzy tym, co robią sprawiają, że świat jest lepszy i przyjemniejszy! 

Karolina

Michał

Sylwia

Radosław

Asia

Tomasz

Kamila

Kinga

Marek

Arek

Monika

Karolina

Maciej

Bartosz

Małgosia