Składka członkowska

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

  • 60 zł — członek zwyczajny
  • 30 zł — pełnoletni uczniowie, studenci, emeryci i osoby z niepełnosprawnością

Wyżej wymienione wysokości składek członkowskich obowiązują na mocy Uchwały Nr 12/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej oraz podziału składek pomiędzy Oddziały TPW i Zarząd Główny TPW od 2017 roku.

Zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/WZD/2016 w dniu 30 maja 2016 roku, prezesi honorowi i członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składek.

Deklaracja członkowska