Oddział Śródmieście (Przewodnicki)

Oddział Śródmieście został powołany do życia na zebraniu założycielskim w dniu 21 lutego 1995 r. Większość ogólnej liczby naszych członków stanowią licencjonowani miejscy i terenowi przewodnicy PTTK.

Główną ideą powstania Oddziału była chęć wykorzystania rozległej wiedzy o Warszawie dla popularyzacji jej wśród mieszkańców miasta, a także wykorzystanie znajomości zagadnień związanych z turystyką i właściwą obsługą ruchu turystycznego, dla podjęcia działań w kierunku poprawy istniejącego stanu.

Postanowiliśmy działalność naszego Oddziału jeszcze bardziej skoncentrować na wykorzystaniu wiedzy o Warszawie i znajomości zagadnień warszawskich naszych członków dla dobra stolicy i jej mieszkańców.

Do głównych działań Oddziału należy zaliczyć popularyzację wiedzy o Warszawie, jej historii, architekturze, sztuce i ludziach związanych ze stolicą.