Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego

Opublikowano

Od czterdziestu pięciu lat organizujemy apel pamięci przy symbolicznym grobie Stefana Starzyńskiego w rocznicę mianowania przez gen. Waleriana Czumę Prezydenta Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy.
W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz kwiaty składali Leszek Napiontek naczelnik Wydziału Dziedzictwa i Współpracy z Zagranicą w Biurze Kultury m.st. Warszawy oraz Zofia Karasiewicz naczelnik Wydziału Reprezentacji Miasta.

W tym roku oprócz cześć bohaterskiemu Prezydentowi Warszawy oddały poczty sztandarowe:

 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,
 • Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie,
 • Szkoła Podstawowa nr 171 im Stanisława Staszica w Warszawie,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie,
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Warszawie,
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie,
 • Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie,
 • Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Ponadto w spotkaniu brały udział delegacje z warszawskich szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "ALKA",
 • Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa,
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga,
 • Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki,
 • Gimnazjum Specjalne nr 104 im. Małego Powstańca.

Od trzech lat towarzyszy spotkaniu wojskowa asysta honorowa, żołnierze z 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. majora Stefana Starzyńskiego podnoszą rangę apelu.

Wróć