Międzypokoleniowa gra miejska „Pałac siedmiu zagadek”

Opublikowano

W sobotę, 27 sierpnia, odbyła się międzypokoleniowa gra miejska „Pałac siedmiu zagadek”.

Scenariusz gry został zaplanowany tak, aby zapoznać młodszych i starszych mieszkańców Warszawy z burzliwą historią placu Defilad, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Pałacu Kultury i Nauki i jego charakterystycznej architektury. Uczestnicy gry dowiedzieli się, m.in. jak wyglądało centrum miasta przed wojną, w jakich okolicznościach zapadła decyzja o budowie Pałacu, bohaterem jakich ciekawych wydarzeń był budynek i jego otoczenie, jak wyglądało życie w przedwojennej i powojennej Warszawie. Zapoznali się z fotografiami dokumentującymi zarówno dawną zabudowę, wojenne zniszczenia jak i współczesne oblicze Placu Defilad.

Na każdym z 7 przystanków doświadczony przewodnik Towarzystwa Przyjaciół Warszawy opowiedział fragment historii związany z Placem Defilad, a następnie zadał jedną zagadkę. Przystanki dotyczyły dawnej zabudowy Warszawy, architektury Pałacu Kultury i Nauki, ciekawym wydarzeniom realizowanym dawniej i dziś na Placu, pałacowej fauny i flory, nawiązaniom literackim i filmowym (m.in. w „Małej apokalipsie” T. Konwickiego, w „Ekstradycji” W. Wójcika, „Rozmowach kontrolowanych” S. Chęcińskiego, „Misiu” S. Barei).

Wróć