Beata Michalec i Ryszard Kalkhoff Laureatami XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Opublikowano

Niezwykle miło nam poinformować, że dwoje członków Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zostało nagrodzonych w XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wśród dziesięciu Laureatów nagrodę otrzymali m.in. Beata Michalec, prezes Zarządu Głównego TPW oraz Ryszard Kalkhoff, członek Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy — Oddziału TPW.

Nagrody zostały wręczone 7 listopada w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Nagroda przyznawana jest wybitnym mieszkańcom naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Do Kapituły Konkursu w tym roku wpłynęło ponad 120 zgłoszeń.

Laureatom gratulujemy!


O Laureatach

BEATA BARBARA MICHALEC z Warszawy

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, dyrektor przedszkola, społecznik, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Jest biografką Tekli Bądarzewskiej – XIX-wiecznej polskiej kompozytorki. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Przywracania Pamięci Tekli Bądarzewskiej. Inicjatorka wielu akcji społecznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Pomysłodawczyni i organizatorka Kongresu Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek i Ziemi Mazowsza. W 2015 r. została powołana do społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy prezydencie m.st. Warszawy, organu doradczego prezydenta miasta w sprawach ochrony dóbr kultury.

Nie wyobrażam sobie życia bez Warszawy, bez Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, bez Mazowsza. Historia Warszawy od zawsze interesowała wielu ludzi. Ale duże zainteresowanie wzbudza też w tej chwili historia małych ojczyzn, czyli miejsc, w których się mieszka. Warto bowiem znać swoje korzenie, pielęgnować je i znać historię swoich dziadków. Wszystko, co pozostawimy i o co zadbamy dzisiaj, jest ważne dla przyszłych pokoleń.


RYSZARD KALKHOFF z Warszawy

Jeden z najaktywniejszych warszawskich radnych. W latach 1994–1998 oraz nieprzerwanie od 2006 r. Radny Dzielnicy Praga-Południe. Inicjator, organizator i współrealizator wielu akcji społecznych m.in. utworzenia pierwszego w dzielnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla ludzi starszych i samotnych, klubów seniora czy montażu urządzeń rekreacyjnych w parkach. Podejmował szereg działań związanych z kulturą zarówno dotyczących seniorów, jak i młodzieży. Współorganizator Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury. Zaangażowany w sprawy społeczeństwa lokalnego. Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami.

Jestem wdzięczny za to, że mimo wieku nadal mogę jeszcze wiele zrobić. Dlatego na tyle na ile mogę, działam i muszę przyznać, że mam z tego wiele radości i frajdy. Tego uczucia satysfakcji, gdy uda mi się zrobić coś dobrego dla mieszkańców lub pomóc konkretnemu człowiekowi nie da się porównać z niczym innym.

Wróć