Projekt „Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”

W sobotę, 4 czerwca 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zainauguruje cykl spotkań w Muzeum Niepodległości pt. „Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Działania edukacyjne w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2016 r.

Jest to projekt popularyzujący tradycję, historię, dziedzictwo kulturowe i wielokulturowość Warszawy z naciskiem na ochronę zabytków Warszawy realizowany poprzez różnorodne działania i formy prezentacji z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu. Projekt ten ma charakter ogólnomiejski, skierowany jest do mieszkańców Warszawy, buduje wizerunek stolicy Polski przez integrowanie mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy oraz tworzy tożsamość ogólnomiejską.

Projekt ma na celu ukazanie i przyswojenie każdemu mieszkańcowi wizji Warszawy, jako miasta niezwykłego, jedynego na świecie. Warszawa jest miastem ludzi uśmiechniętych, wzajemnie życzliwych bez względu czy mieszkają tu od pokoleń czy dopiero od kilku tygodni, ludzi solidarnych na „tak”. Stać mieszkańców Warszawy, aby być nie tylko zadziornym „Boso ale w ostrogach” wzorem barda Czerniakowa Stanisława Grzesiuka, ale również jak on pomysłowym, pełnym fantazji, tryskającym humorem. Będziemy podczas realizacji tego projektu mobilizować mieszkańców do ochrony zabytków i miejsc pamięci, pomników przyrody i innych miejsc związanych z VII wiekami Warszawy, a przy tym podnosić świadomość i współodpowiedzialność za miasto, jego wygląd i postrzeganie.

Projekt zakłada przeprowadzenie 17 wykładów z historii sztuki, ochrony zabytków i historii Warszawy połączonych z projekcjami multimedialnymi oraz 17 spacerów z przewodnikami turystyki miejskiej z udziałem dwóch przewodników w każdym spacerze, które będą poświęcone historii i współczesności Stolicy.

W naszym projekcie planujemy wydanie serii Zeszytów Problemowych TPW poświęconych historii odbudowy Warszawy po roku 1945, roli architektów, urbanistów, historyków sztuki, muzealników i zwykłych mieszkańców w odbudowie Warszawy, które będą bezpłatnie rozdawane wśród uczestników spotkań. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

dr Beata Michalec
Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

  Harmonogram wykładów i spacerów

Harmonogram wykładów i spacerów

Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godz. 11.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62.
Zbiórka przed każdym spacerem o godz. 13.30 we wskazanym w harmonogramie miejscu.

Do pobrania

Harmonogram spotkań

wersja 1.0 — 29 maja 2016 r.

Lp. Data Wykład Spacer Zbiórka
1. 4 czerwca Stare i Nowe Miasto — historia, ważne miejsca; kamienice i kościoły Stare i Nowe Miasto — rola Jana Zachwatowicza i Piotra Biegańskiego w odbudowie zabytków, murów i zabudowy rynku oraz kościołów. Pod Kolumną Zygmunta
2. 11 czerwca Rola ulicy Miodowej, jej historia, pałace i co pozostało Od Miodowej do pl. Krasińskich Róg ul. Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia, po stronie pl. Zamkowego
3. 18 czerwca Krakowskie Przedmieście — zabudowa, jej mieszkańcy, pałace i kościoły Od pl. Zamkowego do Nowego Światu Przed kościołen Akademickim pw. św. Anny, przy Krakowskim Przedmieściu 68
4. 2 lipca Uniwersytet Warszawski — jego historia i rola jaką odegrał w dziejach Warszawy Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i sali kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego Przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego
5. 16 lipca Nowy Świat przedwojenna zabudowa, kawiarnie literackie, kina, hotele, miejsca rozrywki Co gdzie było, co i jak odbudowano — spacer ulicą Nowy Świat Zbiórka przed budynkiem
„CAŁY NARÓD BUDUJE SWOJĄ STOLICĘ” (d. siedziba CAFE CLUBU, ob. EMPiK) przy ul. Nowy Świat 15/17 na schodach od strony Al. Jerozolimskich
6. 23 lipca Zabytkowe ogrody i parki w Warszawie Ogród Saski: lokalizacja, co było przed wojną a co zostało Przy Grobie Nieznanego Żołnierza
7. 6 sierpnia Wieżowce przedwojennej Warszawy (PAST-a, Prudential) a współczesna zabudowa Śródmieścia) Wokół wieżowców Śródmieścia — od pl. Powstańców Warszawy do Złotych Tarasów Pod pomnikiem Napoleona na pl. Powstańców Warszawy
8. 20 sierpnia Warszawa wielokulturowa w przeszłości — o różnych religiach i świątyniach (kościoły, synagogi, cerkwie) Okolice pl. Małachowskiego — kościół Św. Trójcy ul. Kredytowa i Jasna (w większości mieszkali tu ewangelicy). Pod Zachętą, pl. Małachowskiego 3
9. 3 września Tajemnice kamienic Śródmieścia — co ocalało Od hotelu Polonia, ul. Nowogrodzką, Emilii Plater, Hożą, Koszykową Przed wejściem do Hotelu Metropol (ul. Marszałkowska 98A, obok Hotelu Polonia)
10. 10 września Oś Stanisławowska — jej historia i rola, co pozostało Pl. Na Rozdrożu, pl. Zbawiciela, pl. Unii Lubelskiej Przy pl. Na Rozdrożu, róg ul. Koszykowej i al. Ujazdowskich, po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
11. 24 września Oś Saska — historia i jej przebieg Od Krakowskiego Przedmieścia przez pl. Żelaznej Bramy, hale Mirowskie, ul. Chłodną Skwer im. ks. Jana Twardowskiego, obok pomnika Bolesława Prusa przy Krakowskim Przedmieściu
12. 8 października Banki przedwojennej Warszawy i ich lokalizacje Zachowane wnętrza Banku Landaua — zwiedzanie miniatur i wnętrza banku dyskontowego przy ul. Freta Róg pl. Bankowego i ul. Elektoralnej, pod Muzeum Porczyńskich
13. 15 października Plac Grzybowski — dawna jurydyka Grzybów, dawni mieszkańcy, historia w czasie wojny i Powstania Warszawskiego Plac Grzybowski, synagoga Nożyków, kościół Wszystkich Świętych, ul. Próżna Pod gmachem PAST-y, czyli siedziby Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, ul. Zielna 39
14. 5 listopada Warszawa modernistyczna (architektura — co przed wojną a co po wojnie) Plac Trzech Krzyży, Muzeum Narodowe i Bank Gospodarstwa Krajowego Na pl. Trzech Krzyży pod pomnikiem Wincentego Witosa
15. 19 listopada „Dziki Zachód” &mdahs; historia określenia i lokalizacja Ulice Żelazna, Złota, Prosta, jej mieszkańcy i co ocalało Zbiórka przy wejściu do Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90
16. 10 grudnia Skarpa Warszawska — jej rola historyczna i współcześnie Mariensztat, ulice Bednarska, Dynasy i pl. Wodiczki Zbiórka na Rynku Mariensztackim
17. 17 grudnia Plac Powstańców Warszawy — historia, dawne nazwy, dawna i współczesna zabudowa Ulica Chmielna, Zgoda, Bracka — pijalnia czekolady u Wedla Zbiórka na placu Henryka Dąbrowskiego, pośrodku placu przy rzeźbie chłopca z krokodylem
  Spotkanie pierwsze, 4 czerwca — „Stare i Nowe Miasto”

Spotkanie pierwsze „Stare i Nowe Miasto”

Spotkanie odbędzie się 4 czerwca 2016 r.

Program pierwszego spotkania:
Część I. 11.00 – 13.00

 • Inauguracja Programu „Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”
  przywitanie uczestników, podanie terminów kolejnych spotkań, przedstawienie organizatorów i wykładowców; wprowadzenie do Programu — przypominające powojenne powroty warszawiaków, rolę projektantów i służb konserwatorskich w odbudowie Warszawy, BOS i BUW (prezentacja);
 • Wykład mgr Elżbiety Zatorowskiej
  m.in. historia dzielnicy staromiejskiej, ważne miejsca, kamienice i kościoły; rola profesorów Jana Zachwatowicza i Piotra Biegańskiego w odbudowie kościołów, murów, zabudowy rynku i innych zabytków Starówki; kiedy, jak i dlaczego Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Część II. 13.15 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW na trasie od placu Zamkowego do Rynku Nowego Miasta — zbiórka uczestników wykładu o godz. 13.15 przed Muzeum Niepodległości oraz przejście z przewodnikami na pl. Zamkowy.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał pod Kolumną Zygmunta o godz. 13.30;

Na spacerze m.in. poznacie co i jak odbudowano, jakie były i jakie są funkcje budowli staromiejskich, lokalizację kościołów, historię murów obronnych i to jak odróżniać ich oryginalne fragmenty, gdzie i co można ciekawego zwiedzić (np. szlak zabytkowych piwnic; dlaczego właśnie tu i z czego mamy być dumni i się cieszyć. Pokażemy także miejsca upamiętniające ludzi i fakty związane z historią Starówki. Będą to m.in. tablice poświęcone odbudowie na pl. Zamkowym, na ścianie bramy Zamku Królewskiego, na fasadzie katedry, w międzymurzu (J. Zachwatowicza); na głazie w pobliżu murów; płyty w nawierzchni informujące o: wpisie Starego Miasta na listę UNESCO, uzyskaniu praw miejskich przez Nowe Miasto oraz tabliczki oznaczające miejsca powstańczych barykad. Poznacie także jak wyglądał herb Nowego Miasta i gdzie stały ratusze obu starych miast.

  Spotkanie drugie, 11 czerwca — „Rola ulicy Miodowej”

Spotkanie drugie „Rola ulicy Miodowej”

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2016 r.

Program spotkania:
Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Elżbiety Zatorowskiej
  Historia ulicy i jej zabudowa

Część II. 13.15 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW na trasie od Krakowskiego Przedmieścia do pl. Krasińskich — zbiórka uczestników wykładu o godz. 13.15 przed Muzeum Niepodległości oraz przejście z przewodnikami na ul. Miodową.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia po stronie pl. Zamkowego, o godz. 13.30;

  To nie jest długi odcinek. Zaledwie nieco ponad 500 m. A ileż tu zacnych budowli. Zabytkowych pałaców, kościołów i dawnych klasztorów. O nich, o tych które przywrócono do życia opowiedzą nasi przewodnicy, Pokażą Collegium Nobilium i którędy się wchodzi do teatru Akademii Teatralnej, gdzie jest siedziba Prymasa Polski, a gdzie Ministra Zdrowia, jak trafić do kaplicy w której spoczywa serce króla Jana III Sobieskiego – i wiele innych ciekawych szczegółów.
  Spotkanie trzecie, 18 czerwca — „Krakowskie Przedmieście”

Spotkanie trzecie „Krakowskie Przedmieście”

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład Grażyny Pieli
  Historia powstania ulicy i jej zabudowy, mieszkańcy i ich rezydencje, kościoły i pomniki.

Część II. 13.15 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW po Krakowskim Przedmieściu — zbiórka uczestników wykładu o godz. 13.15 przed Muzeum Niepodległości oraz przejście (lub przejazd tramwajem) z przewodnikami na Krakowskie Przedmieście.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed Kościołem Akademickim Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68; zbiórka o godz. 13.30;

  Krakowskie Przedmieście to fragment Traktu Królewskiego — składa się z kilku odcinków o różnych nazwach, odmiennej historii i zróżnicowanej architekturze. Obowiązkowy spacer wycieczek, ulubione miejsce mieszkańców Warszawy. Zawsze gwarne, niezależnie od pory roku, niezależnie od godzin dnia i wieczora.

  To tylko w tym miejscu na odcinku ok. jednego kilometra można zobaczyć tyle zróżnicowanych zabytkowych obiektów: kościołów, hoteli, niezwykłych kamienic, pomników ale przede wszystkim pałaców.

  Spacer przez Krakowskie Przedmieście to opowieść o miejskich rezydencjach wielkiej arystokracji. Po wojnie odbudowano zewnętrzne fasady ale już nie spotkamy dawnych mieszkańców, bogatych wnętrz pełnych obrazów, rzeźb, cennych księgozbiorów. Prawie nie zachowały się — niegdyś wspaniałe ogrody.

  Spotkanie czwarte, 2 lipca — „Uniwersytet Warszawski. Jego historia i rola, jaką odegrał w dziejach Warszawy ”

Spotkanie czwarte „Uniwersytet Warszawski. Jego historia i rola, jaką odegrał w dziejach Warszawy ”

Spotkanie odbędzie się 2 lipca 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Marii Bożeny Kamińskiej
  między innymi historia Uniwersytetu Warszawskiego i rola jaką odegrał w historii Warszawy. W spotkaniu wezmą udział goście wykładowcy.

Część II. 13.15 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW po terenie głównego kampusu UW — zbiórka uczestników wykładu o godz. 13.15 przed Muzeum Niepodległości, przejazd autobusem linii 222 na pl. Małachowskiego i dojście do Krakowskiego Przedmieścia, przed bramę główną UW.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed bramą główną UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28; zbiórka o godz. 13.30;

  Podczas spaceru odwiedzimy Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, kultową salę kolumnową, a także zwiedzimy teren oraz najciekawsze obiekty wchodzące w skład kampusu.
  Spotkanie piąte, 16 lipca — „Nowy Świat”

Spotkanie piąte „Nowy Świat”

Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Elżbiety Zatorowskiej
  dowiemy się między innymi o przedwojennej zabudowie tego „salonu Warszawy”, o kawiarniach literackich,
  kinach, hotelach i miejscach rozrywki. O tym co było i co odtworzono.

Część II. 13.15 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW po ulicy Nowy Świat — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 13.20 przed Muzeum Niepodległości, przejazd autobusem linii 222 na przystanek przed Giełdą (d. Biały Dom) na róg Al. Jerozolimskich i Nowego Światu.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, pod Empikiem od strony Al. Jerozolimskich (Nowy Świat 15/17); zbiórka o godz. 13.30;
  Na trasie spaceru, od Al. Jerozolimskich do pomnika Kopernika pokażemy m.in. co i gdzie było, co i jak odbudowano
  Spotkanie szóste, 23 lipca — „Zabytkowe ogrody i parki w Warszawie”

Spotkanie szóste „Zabytkowe ogrody i parki w Warszawie”

Spotkanie odbędzie się 23 lipca 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Elżbiety Zatorowskiej.
  Historia ogrodów i publicznych parków Warszawy oraz rola jaką pełniły i pełnią dla nas
  wszystkich.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW po Ogrodzie Saskim — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 13.30 przed Muzeum Niepodległości, przejazd autobusem linii 222 na pl. Piłsudskiego.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał pod Grobem Nieznanego Żołnierza; zbiórka o godz. 13.30;
  Podczas spaceru pokażemy gdzie i co było przed wojnami, co podczas okupacji i Powstania ’44 oraz co pozostało do naszych
  czasów.
  Spotkanie siódme, 6 sierpnia — „Wieżowce przedwojennej Warszawy”

Spotkanie siódme „Wieżowce przedwojennej Warszawy”

Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 12.30

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Agnieszki Trepkowskiej
  Historia powstania i losy pierwszych warszawskich „drapaczy nieba” PAST-y i Prudentialu. Najwyższe kamienice przedwojennej Warszawy. Co ocalało, a co zniknęło na zawsze.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW po Śródmieściu — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 12.50 przed Muzeum Niepodległości, przejazd autobusem linii 222 na przystanek przy ul. Świętokrzyskiej.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed Pomnikiem Napoleona na pl. Powstańców Warszawy; zbiórka o godz. 13.30;
  Trasa spaceru — od pl. Powstańców Warszawy do Złotych Tarasów.

 

  Spotkanie ósme, 20 sierpnia — „Warszawa wielokulturowa w przeszłości”

Spotkanie ósme „Warszawa wielokulturowa w przeszłości”

Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Elżbiety Zatorowskiej
  Wykład poświęcony współistnieniu w organizmie miejskim warszawiaków wyznających różne religie.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW w okolice pl. Stanisława Małachowskiego — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 13.20 przed Muzeum Niepodległości, przejazd autobusem linii 222 na przystanek przed Zachętą.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed Zachętą przy pl. Małachowskiego 3; zbiórka o godz. 13.30;
  Trasa spaceru: od pl. Małachowskiego do ul. Jasnej. Spacer pozwoli m. in. na poznanie ewangelickiego zakątka dawnej Warszawy z kościołem Świętej Trójcy i ulicami Kredytową oraz Jasną.
  Spotkanie dziewiąte, 3 września — „Tajemnice kamienic Śródmieścia”

Spotkanie dziewiąte „Tajemnice kamienic Śródmieścia”

Spotkanie odbędzie się 3 września 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr Elżbiety Zatorowskiej
  Wykład o historii i powojennych losach niektórych kamienic w śródmieściu Warszawy.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW ulicami Śródmieścia na trasie od hotelu Metropol do pl. Politechniki; spacer pozwoli m.in. na poznanie kilku tajemnic tej części naszego miasta — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 12.50 przed Muzeum Niepodległości, przejazd tramwajem z przewodnikami na przystanek Centrum.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed Hotelem Metropol przy ul. Marszałkowskiej 98A, obok Hotelu Polonia; zbiórka o godz. 13.30;
  Spotkanie dziesiąte, 10 września — „Oś Stanisławowska”

Spotkanie dziesiąte „Oś Stanisławowska”

Spotkanie odbędzie się 10 września 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład mgr. inż. Janusza Owsianego
  Będzie to opowieść o historii powstania wspaniałego, nowoczesnego na owe czasy założenia urbanistycznego, które powstało z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i pozostawiło nam „latawiec” oraz system okrągłych placów w jego sąsiedztwie.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW ulicami i placami Osi Stanisławowskiej — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 13.20 przed Muzeum Niepodległości, przejazd autobusem linii nr 222 z przewodnikami na przystanek Plac Na Rozdrożu.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przy pl. Na Rozdrożu, na rogu ul. Koszykowej i Al. Ujazdowskich po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości; zbiórka o godz. 13.30;

Spacer pozwoli m.in. na poznanie roli jaką pełniło to piękne założenie urbanistyczne i spojrzenie na to co do dziś z niego pozostało oraz jak potraktowano go przy rozbudowie miasta.

  Spotkanie jedenaste, 24 września — „Oś Saska”

Spotkanie jedenaste „Oś Saska”

Spotkanie odbędzie się 24 września 2016 r.

Program:

Część I. 11.00 – 13.00

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład Agnieszki Trepkowskiej

  o jednym z najstarszych założeń urbanistycznych Warszawy, którego wynikiem jest położenie obecnego placu Piłsudskiego, Ogrodu Saskiego, placu Żelaznej Bramy, Hal Mirowskich i ulicy Chłodnej. W pierwotnych planach Oś Saska miała sięgać od Wisły do pól elekcyjnych na Woli. Dowiemy się jak była projektowana i co z tego zrealizowano.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPW ulicami i placami Osi Stanisławowskiej — zbiórka uczestników wykładu ok. godz. 13.20 przed Muzeum Niepodległości.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed pomnikiem Bolesława Prusa na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu ul. Karowej; zbiórka o godz. 13.30;

Spacer z przewodnikami TPW na trasie od Krakowskiego Przedmieścia do placu Piłsudskiego i od placu Żelaznej Bramy do ul. Chłodnej.

  Spotkanie dwunaste, 8 października — „Banki przedwojennej Warszawy”

Spotkanie dwunaste — „Banki przedwojennej Warszawy”

Program:

Część I. 11.00 – ok. 12.30

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład Elżbiety Zatorowskiej
  o dawnych bankach warszawskich i ich lokalizacji.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPWzbiórka uczestników wykładu ok. godz. 12.50 przed Muzeum Niepodległości.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał na placu Bankowym przy ul. Elektoralnej; zbiórka o godz. 13.30;

Podczas spaceru odwiedzimy zachowane niezwykłe wnętrza banku Landaua.

  Spotkanie trzynaste, 15 października — „Plac Grzybowski”

Spotkanie trzynaste — „Plac Grzybowski”

Program:

Część I. 11.00 – 12.30

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład Grażyny Pieli

  m.in. o rynku Grzybowa, rozwidleniu szlaków, bagnie i przejeździe po twardej grobli zwanej trytwą, o końskim targu i o dawnych mieszkańcach; o historii w czasie wojny i Powstania. O drugim życiu kamienic na Próżnej.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPWzbiórka uczestników wykładu ok. godz. 12.50 przed Muzeum Niepodległości.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed gmachem budynku PAST, czyli siedziby Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Zielnej 39; zbiórka o godz. 13.30;

Spacer z przewodnikami TPW, podczas którego odwiedzimy pl. Grzybowski, synagogę Nożyków i kościół Wszystkich Świętych. Pokażemy rewaloryzację domów na ul. Próżnej.

  Spotkanie czternaste, 5 listopada 2016 r. — „Warszawa modernistyczna”

Spotkanie czternaste — „Warszawa modernistyczna”

Program:

Część I. 11.00 – 12.30

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład Elżbiety Zatorowskiej

  o modernizmie w architekturze, dowiemy się co w tym stylu zbudowano w Warszawie przed wojną, a co po wojnie oraz jak odróżnić modernizm od innych stylów.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPWzbiórka uczestników wykładu ok. godz. 12.50 przed Muzeum Niepodległości.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał na pl. Trzech Krzyży pod pomnikiem Wincentego Witosa; zbiórka o godz. 13.30;

Podczas spaceru przejdziemy od gmachu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do BGK i Muzeum Narodowego.

  Spotkanie piętnaste, 19 listopada 2016 r. — „Dziki zachód”

Spotkanie piętnaste — „Dziki zachód”

Program:

Część I. 11.00 – 12.30

 • Przywitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.
 • Wykład Ewy Andrzejewskiej.

  o tym skąd się wzięło to kultowe określenie obszaru znajdującego się pomiędzy Trasą N-S a Towarową; o losach budynków i ich mieszkańców; o czasach okupacji i „małym Getcie”; o czasach Powstania, podczas którego browar Haberbusch i Schiele zaopatrywał w jęczmień żołnierskie kuchnie.

Część II. 13.30 – 15.00

 • Spacer z przewodnikami TPWzbiórka uczestników wykładu ok. godz. 12.50 przed Muzeum Niepodległości.
 • Na osoby, które wezmą udział tylko w samym spacerze, drugi przewodnik będzie czekał przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90; zbiórka o godz. 13.30;

Spacer z przewodnikami TPW Wojciechem Gwardysem i Franciszkiem Trynką po ulicach obszaru, podczas którego dowiemy się co pozostało, a co nowego zbudowano.

  Spotkanie szesnaste, 10 grudnia 2016 r. — „Skarpa Warszawska”

Spotkanie szesnaste — „Skarpa Warszawska”

To ważny i rozległy temat. Podczas wykładu i prezentacji opowiemy o jej znaczeniu dla Warszawy i roli tak historycznej jak i
współczesnej. Przypomnimy o historii Powiśla i o tym jakie funkcję pełniło kiedyś nabrzeże Wisły.

Na spacerze przejdziemy przez Mariensztat, Karową i Dynasy do pl. Wodiczki.

Spacer rozpoczniemy ok. godz. 13.30 na Rynku Mariensztackim.

  Spotkanie siedemnaste, 17 grudnia 2016 r. — „Plac Powstańców Warszawy”

Spotkanie siedemnaste — „Plac Powstańców Warszawy”

Po wykładzie informującym o historii placu i jego otoczenia, dawnych nazwach, dawnej i współczesnej zabudowie odbędzie się krótkie podsumowanie i zamknięcie Programu.

Spacer — ulicami: Chmielną, Zgodą i Bracką, może zakończyć się u Wedla w Pijalni Czekolady, na wykładzie o jej produkcji.

Spacer rozpoczniemy ok. godz. 13.30 na placu Henryka Dąbrowskiego. Zbiórka pośrodku placu przy rzeźbie chłopca z krokodylem.

Zdjęcia z wykładów i spacerów