Projekt „Po lewej i prawej stronie Wisły”

„Po lewej i prawej stronie Wisły — działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 roku” to projekt popularyzujący tradycję, historię, dziedzictwo kulturowe i wielokulturowość Warszawy z naciskiem na ochronę zabytków Warszawy. Projekt ten ma charakter ogólnomiejski, skierowany jest do mieszkańców Warszawy, buduje wizerunek stolicy Polski przez integrowanie mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy oraz tworzy tożsamość ogólnomiejską.

Projekt zakłada przeprowadzenie 15 wykładów z historii sztuki, ochrony zabytków i historii Warszawy połączonych z projekcjami multimedialnymi oraz 16 spacerów z przewodnikami turystyki miejskiej. Planujemy także organizację czterech gier miejskich.

Po lewej stronie Warszawy przeprowadzonych zostanie dziewięć wykładów oraz dziewięć spacerów z przewodnikami turystyki miejskiej, tematycznie powiązanych z wykładami.

Po prawej stronie Warszawy przeprowadzonych będzie sześć wykładów organizowanych w kawiarni „Fochy i fanaberie” przy ul. Ząbkowskiej oraz siedem spacerów z przewodnikami turystyki miejskiej. Spacery tematycznie będą powiązane z wykładami.

Gry miejskie odbędą się w Śródmieściu, na Pradze-Północ, Żoliborzu i Białołęce.

Na początku 1945 roku stolica wyglądała jak morze ruin: infrastruktura przemysłowa i obiekty zabytkowe zniszczone były w 90 procentach, a budynki mieszkalne w 72 proc. Po Powstaniu Warszawskim wielkie miasto, w którym przed wojną mieszkało ponad milion ludzi, było opustoszałe. Kilka tysięcy osób pozostało pośród zgliszcz. Wraz z utworzeniem w 1945 roku Biura Odbudowy Stolicy (BOS) rozpoczęła się realizacja jednego z najbardziej śmiałych i ambitnych projektów w historii architektury. Nikt dotąd nie próbował bowiem odbudowywać miasta, zdewastowanego na taką skalę. Ten jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny wysiłek światowa opinia publiczna doceniła w 1980 roku, gdy warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Uczestnicy projektu poznają najważniejsze etapy odbudowy lewej strony Warszawy: Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, placu Teatralnego,
Zamku Królewskiego oraz stworzenia nowych inwestycji urbanistycznych: Mariensztatu, MDM, osiedla Muranów, trasy W-Z. Ponadto uczestnicy poznają historię najważniejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na Żoliborzu, Pradze-Północ, Targówku czy Białołęce, zobaczą jak ich wygląd zmieniał się na przestrzeni wieków. Poznają historię najważniejszych cmentarzy znajdujących się po prawej stronie Wisły: Cmentarza Bródnowskiego, Cmentarza Żydowskiego na Bródnie, Cmentarza Cholerycznego.

W czasie wykładów zostanie przekazana wiedza historyczna, m.in. o takich osobach jak Jan Zachwatowicz czy Stanisław Lorentz. Uczestnicy zapoznają się z fotografiami dokumentującymi przedwojenną zabudowę, powojenne zniszczenia, rewitalizację Pragi. Ponadto zaznajomią się bliżej z sylwetkami niezwykłych, a czasem zapomnianych „obrońców skarbów” prażan.

Na trasach towarzyszącym im spacerów poznają, m.in. ciekawe szczegóły architektoniczne, które być może
mijają na co dzień nie zwracając na nie uwagi.

W czasie czterech gier miejskich uczestnicy posługując się mapą będą odnajdować miejsca, w których spotkają przewodników. Po wysłuchaniu krótkiej opowieści otrzymają zadania.

W trakcie międzypokoleniowych gier miejskich zapoznają się m.in. z terenem Placu Defilad, z burzliwą historią tego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Pałacu Kultury i Nauki i jego charakterystycznej architektury. Uczestnicy gry dowiedzą się też jak wyglądało centrum miasta przed wojną, w jakich okolicznościach zapadła decyzja o budowie Pałacu, a także bohaterem jakich ciekawych wydarzeń
był budynek i jego otoczenie.

W drugiej grze miejskiej uczestnicy odkryją Starą Pragę tę część miasta, która posiada niepowtarzalną aurę swej autentyczności, obecnej w wiekowych kamienicach, świątyniach różnych wyznań, rodzinnych zakładach rzemieślniczych czy starych brukowanych uliczkach, bardzo rzadki w naszej stolicy kawałek dobrze zachowanej
starej substancji miejskiej.

Podczas kolejnej gry miejskiej uczestnicy zapoznają się z historią Parku im. Stefana Żeromskiego, odkryją również jego walory, poznają bliżej basztę artyleryjską, będącą pozostałością dawnego fortu, cały układ dróg i alejek parkowych dostosowanych do ukształtowania terenu, będącego pozostałością budowli fortecznych.

W ostatniej grze miejskiej uczestnicy będą mięli możliwość poznania walorów Zespołu pałacowo-parkowego na Białołęce składającego się z XVIII-wiecznego dworu i pałacu z początku XIX wieku wzniesionego przez Tadeusza Mostowskiego oraz poznają bliżej walory historyczne i architektoniczne kościoła św. Jakuba na Tarchominie, zobaczą ruiny willi „Topolanka” przy ulicy Leśnej Polanki dyrektora przedwojennych Zakładów Chemiczno-Technicznych Ludwik Spiess i Syn.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Wróć