Pro Mazovia, pro Varsovia. Inspiracje bez granic

Dziedzictwo narodowe — dziedzictwem europejskim. Projekt edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem zabytków Warszawy i Mazowsza

Pro Mazovia, pro Varsovia. Inspiracje bez granic. Dziedzictwo narodowe — dziedzictwem europejskim. Projekt edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem zabytków Warszawy i Mazowsza

Projekt propaguje zarówno dziedzictwo w postaci zabytków architektury i sztuki ale przede wszystkim podkreśla wkład, w tworzenie dziedzictwa, grup etnicznych, folklorystycznych czy lokalnych społeczności. Ta różnorodność tradycji, obyczajów i zabytków, w wielu obszarach ludzkiej aktywności, tworzy bogaty krajobraz atrakcji turystycznych, składający się na wyjątkową tożsamość Warszawy i Mazowsza, unikalną w skali europejskiej.

W trakcie realizacji projektu zaprezentowany zostanie: folklor wilanowski, mikroregion Urzecza jako przykład wpływu przyrody i ukształtowania terenu na wytworzenie się unikalnej grupy etnograficznej, folklor warszawskiej Pragi z jego gwarą i muzyką, stroje, rękodzieło i tradycje kulinarne mazowieckiego regionu kurpiowskiego, proces rozwoju linii kolejowych i jego wpływ na wymianę kulturową ze zwróceniem uwagi na XIX-wieczne relikty epoki budowania kolei na Mazowszu (dawne dworce kolejowe, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie). W zakresie tematycznym projektu są także zagadnienia związane z odzyskiwaniem dóbr kultury, naukowe i techniczne osiągnięcia Polski w zakresie konserwacji zabytków, czy lista pomników historii lub historia Pałacu Kultury i Nauki z jego charakterystyczną architekturą i kontrowersyjnym statusem, mimo wpisania obiektu na listę zabytków.

Projekt składa się z 12 wydarzeń — złożonych z wykładu ilustrowanego nowoczesnymi środkami przekazu, dyskusji z elementami debaty, oraz zależnie od tematu — prezentacją rękodzieła, warsztatami prowadzonymi przez artystów ludowych, występami zespołów muzycznych, pokazami tanecznymi, koncertem chóru, wspólnym śpiewaniem.

Tematy wydarzeń

Wykład 1: Polska — Europa, Europa — Warszawa. Dziedzictwo Polski i jego wkład w rozwój kultury europejskiej. Dziedzictwo architektury europejskiej i jego wpływ na dawną i współczesną architekturę Warszawy.

Wykład 2: Różne cmentarze — ziemia ta sama. Cmentarze różnych wyznań jako przykład współistnienia i wkładu w rozwój Warszawy wyznawców wielu religii.

Wykład 3: Wielość w jedności. Warszawa wielokulturowa dawniej i dziś.

Wykład 4: Dziedzictwo w ruinie? BOS i Polska Szkoła Konserwacji na przykładzie odbudowy Starego Miasta w Warszawie.

Wykład 5: Przykazanie 11: Zwróć zrabowane. Odzyskiwanie zrabowanych dóbr kultury.

Wykład 6: Polskie hity. Lista pomników historii.

Wykład 7: Słowa mówią więcej. Rola archiwów historii mówionej Świadków Historii w edukacji przyszłych pokoleń na przykładzie Muzeum Warszawskiej Pragi.

Wykład 8: Kurpie i Wilanów. Regionalizm — źródło tożsamości i inspiracji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturalnego 2018.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń podamy w terminie późniejszym.