Komisja Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”

Skład komisji Zarządu Głównego TPW XXXVI konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” w 2019 roku

 1. Rafał Krupa — przewodniczący
 2. Elżbieta Rowińska — przedstawiciel m.st. Warszawy
 3. Grażyna Dworakowska
 4. Jadwiga Godlewska
 5. Maria Tulo-Dziewulska
 6. Barbara Waszak
 7. Anna Wąsik

Skład komisji Zarządu Głównego TPW XXXV konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” w 2018 roku

 1. Rafał Krupa — przewodniczący
 2. Jolanta Bąbik
 3. Grażyna Dworakowska
 4. Maria Wiro-Kiro
 5. Paweł Kruk
 6. Marianna Maj
 7. Sylwia Mróz
 8. Zbigniew Sieszycki
 9. Barbara Waszak
 10. Przedstawiciele m.st. Warszawy