Wybrano Prezydium i Główną Komisję Rewizyjną Zarządu Głównego TPW

Opublikowano

W niedzielę 12 stycznia 2019 r. podczas XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrani zostali członkowie Prezydium Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej TPW.

Prezydium Zarządu Głównego TPW:

 • dr Beata Michalec — prezes
 • Renata Marut — wiceprezes
 • Zbigniew Sieszycki — wiceprezes
 • Rafał Krupa — sekretarz
 • Jolanta Bąbik — skarbnik
 • Krzysztof Adamczyk — członek Prezydium
 • Małgorzata Brzózka — członek Prezydium
 • Małgorzata Chomicz-Mielczarek — członek Prezydium
 • Katarzyna Kaczmarska — członek Prezydium
 • Radosław Potrac — członek Prezydium
 • Marlena Salwowska — członek Prezydium.

Główna Komisja Rewizyjna:

 • Ewa Sadowska — przewodnicząca
 • Ewa Korycińska — wiceprzewodnicząca
 • Roman Lulis — członek Komisji
 • Sebastian Stranianek — członek Komisji
 • Barbara Waszak — członek Komisji.

Wróć