Warszawskie ślady Henryka Sienkiewicza

Opublikowano

Spotkanie Historyczne

spotkanie z okazji 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie
przy al. Solidarności 62.

Spotkanie poprowadzi Wiesława Dłubak.

Wstęp do muzeum: 1 zł

Wróć