Warszawa, której nie ma — Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Opublikowano

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Warszawa, której nie ma”.

  • godz. 11.00 – 12.30 — wykład „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” mgr Elżbiety Zatorowskiej, z udziałem p. Katarzyny Zachwatowicz-Jasieńskiej, ilustrowany zdjęciami najważniejszych osiągnięć, jakie miały miejsce w Warszawie okresu międzywojennego. Na tle ważnych zdarzeń politycznych (zamach na I prezydenta kraju Gabriela Narutowicza, wydarzenia majowe) oraz ówczesnej sytuacji gospodarczej zaprezentowane będą ważne dla warszawiaków przemiany, które wpłynęły na ich życie codzienne i wygląd miasta. Poza tym przedstawiona będzie idea rewitalizacji Starego Miasta, któremu tacy pasjonaci, jak m.in. prof. Jan Zachwatowicz, poświęcili najlepszą część swojego życia zawodowego.
  • godz. 12.45 – 14.15 — spacer poznawczy – rozpocznie się przed wejściem do Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52 — z przewodnikiem TPW — z uwzględnieniem obiektów Nowej Pragi oraz zachowanych wnętrz starych kamienic — na trasie ulic: Targowa, Wileńska, Inżynierska, Mała, Stalowa, szlakiem bohatera filmu „Pianista”, zakończy się przy pierwszej w Warszawie tężni.

Muzeum Warszawskiej Pragi
Sala multimedialna
ul. Targowa 50/52
Sobota, 23 czerwca 2018 r. o godz. 11.00

Spacer: zbiórka przed Muzeum Warszawskiej Pragi o godz. 12.45.
Wstęp wolny!

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Wróć