Varsavianistyczna Szkoła 2017/18

Opublikowano

Informacje dla placówek chcących przystąpić do programu „Varsavianistyczna Szkoła” oraz kontynuujących zdobywanie certyfikatu

  1. Zgłoszenie placówki do programu możliwe będzie w dniach 18 – 29 września 2017 r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem (regulamin pojawi się na stronie wkrótce).
  2. Placówki przystępujące do programu zobowiązane są do podpisania porozumienia z TPW. Placówki kontynuujące program porozumienia nie podpisują — obowiązuje porozumienie podpisane w czasie rozpoczęcia realizacji programu.
  3. Placówki, które w wyniku reformy uległy przekształceniu mogą kontynuować zdobywanie certyfikatu pod warunkiem podpisania nowego porozumienia, w którym zaznaczone będzie jaką placówką byli przed reformą.
  4. Zespoły szkół zobowiązane są do podpisania porozumienia dla każdej z placówek i realizowania zadań jako osobne placówki.
  5. Począwszy od 19 września, w każdy wtorek w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie TPW, Plac Zamkowy 10, pełniony będzie dyżur koordynatora programu.
  6. Jeżeli nastąpiły zmiany na stanowisku koordynatora programu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu do nowego koordynatora na e-mail varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl
  7. Zebranie koordynatorów programu odbędzie się 23 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9 (metro Stokłosy).

Koordynator programu
Renata Marut

Wróć