Spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Opublikowano

Oddział Nauczycielski TPW zaprasza...

Oddział Nauczycielski Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zaprasza uczniów warszawskich szkół realizujących program Varsavianistycznej szkoły na uroczystość związaną z rocznicą odsłonięcia

Grobu Nieznanego Żołnierza

i obchodami Święta Niepodległości.

Zapraszamy poczty sztandarowe szkół. Delegacje szkół będą składały kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a wyróżniony uczeń — członek delegacji złoży wpis w Księdze Pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza.

Uroczystość odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godzinie 11:00.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, uroczystość rozpoczyna się dokładnie o godzinie 11:00 zmianą wart.

Wróć