Spotkanie Komisji Historycznej — O poznawaniu warszawskiej Wisły

Opublikowano

Spotkanie Komisji Historycznej

Szanowni Państwo,
 
Zechcą Państwo przyjąć najlepsze i pogodne życzenia w dopiero co rozpoczętym Nowym Roku wraz z serdecznym zaproszeniem na styczniowe zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
 
Bolesław Prus 134 lata temu na łamach „Kuriera Warszawskiego” w swej Kronice tygodniowej z 18 stycznia, wobec trwającego karnawału przyznał, że „i ja muszę się nastroić na wyjątkową nutę i zamiast sprawom codziennym, poświęcę niniejszą kronikę — estetyce, krytyce i sztuce”. Zauważywszy, iż pojęcie sztuki — tak jak wszystko na świecie — to rzecz względna, gdyż zależy od „rozwinięcia umysłów w społeczeństwie”, Prus przypomniał, że „»świat« dla chłopa znaczy krąg ziemi otoczony horyzontem; dla trzecioklasisty »świat« znaczy kulę ziemską mającą 1719 mil średnicy; dla astronoma »świat« znaczy przestrzeń obejmującą kilkanaście milionów słońc i ich planet. Tak samo dzieje się ze sztuką”…
 
Każde spotkanie Komisji Historycznej otwiera nam oczy na niepodejrzewane wszechświaty, nieznane perspektywy, tudzież uczy nas innego języka niby znajomej rzeczywistości. I niewykluczone, że dlatego wychodzimy z tychże spotkań bogatsi o kolejną warstwę Warszawy,
o kolejne jej imię bądź oblicze. Taką nową opowieść o naszym mieście niesie ze sobą już to Stolica wielu kultur Tadeusza Świątka i Rafała Chwiszczuka (o tej książce porozmawiamy 15 lutego), już to „Plan Warszawy 1955 — Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy” w narracji i opracowaniu Andrzeja Skalimowskiego i Pawła Weszpińskiego (o tym wydawnictwie pomówimy 26 kwietnia), już to stale obecna, lecz zawsze różna refleksja warszawsko-wiślana…
 
Najbliższe tedy spotkanie — 18 stycznia — poświęcimy Wiśle warszawskiej, zwłaszcza sposobom jej poznawania i formom opowiadania o niej. Arkana warsztatu dydaktyczno-geograficznego ujawni nasza Koleżanka z Komisji – doktor habilitowana Joanna Angiel. Nasz Gość (a właściwie
od kilku lat stała członkini Komisji) jest geografem-hydrologiem (limnologiem i potamologiem), nauczycielem akademickim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, dydaktykiem geografii, krajoznawczynią; doradcą metodycznym nauczycieli
geografii, rzeczoznawczynią Ministra Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych do geografii i przyrody oraz edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego, „Nauczycielem Roku 2002”; fotografem przyrody; współautorką programów nauczania dla szkół podstawowych oraz
średnich, ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie”, podręczników oraz zeszytów ćwiczeń do geografii, przyrody i edukacji regionalnej, poradników dla nauczycieli geografii i przyrody; wykładowcą — oprócz macierzystej uczelni — Uniwersytetu
Gdańskiego, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, a także Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Joanna Angiel jest autorką znakomitych książek, m.in. „Zieloną ścieżką przez geografię” (2000), „Rzeka Wisła, jej wartości i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej”
(2011), „Na geograficznych ścieżkach życia (2012), „Geograficzne wędrówki myślowe (2015), „Oblicza Wisły. „Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody” (wraz z Dariuszem Bukacińskim, 2015), „Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej” (2016). Dodajmy, że nasza Prelegentka
przepłynęła różnymi rodzajami łodzi (m.in. kajakiem czy tratwą) trzy największe rzeki Polski: Wisłę (od źródeł do jej trzech ujść do Morza Bałtyckiego), Odrę (od Opola do Szczecina) oraz Warty (od Koła do ujścia w Kostrzynie).

Do zobaczenia przy Placu Zamkowym 10 już niedługo.

Z dobrymi myślami,

Mikołaj Madurowicz
przewodniczący Komisji Historycznej
Zarządu Głównego TPW
 
oraz
 
Halina Niemiec
zastępca przewodniczącego Komisji Historycznej
Zarządu Głównego TPW
 

Lokal Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10 lok. 2 (I piętro)
Piątek, 18 stycznia 2019 r.
godz. 17.30


Relacje ze spotkań Komisji Historycznej dostępne są na stronie Komisji.

Wróć