Spacer po Cmentarzu Prawosławnym na Woli

Opublikowano

Spacer z Oddziałem KORT

Celem spaceru jest przedstawienie cmentarza jako miejsca wiecznego spoczynku ludzi różnych narodowości i ich wkładu w kulturę naukę, i życie społeczne naszego kraju. Znajdziemy tu mogiły Polaków, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Greków, Gruzinów, Ormian, Cyganów... — mogiły uczonych, artystów, dowódców wojskowych, urzędników i zwykłych ludzi. Niektórzy z nich zmarli w okresie zaborów (na przykład prezydent miasta Warszawy w latach 1875-92 Sokrates Starynkiewicz, dzięki któremu Warszawa ma wodociągi, kanalizację, telefony, Cmentarz Bródnowski, Park Ujazdowski…, czy Siergiej Muchanow — prezes warszawskich teatrów rządowych, dzięki któremu na naszych scenach pojawiły się utwory J. Słowackiego, Moniuszki, a teatry osiągnęły bardzo wysoki poziom artystyczny).

Wielu innych po rewolucji październikowej wybrało Polskę jako swą nową ojczyznę (Dymitr Sokolcow — twórca polskiej łączności radiowej, czy Borys von Zinserling, autor projektu pomnika upamiętniającego Bitwę pod Komarowem, aktywny uczestnik odbudowy Warszawy po drugiej wojnie światowej). Cmentarz stal się świadkiem wspólnych tragicznych losów mieszkańców Woli w czasie powstania Warszawskiego — był miejscem kaźni okolicznej ludności. Dziś jest miejscem pochówku ludności wyznania prawosławnego i rzymskokatolickiego jest też przykładem współistnienia i współpracy obu wyznań. Wyrazem tego są między innymi procesja i wspólne modły za zmarłych odbywające się corocznie 1 listopada.

Spacer prowadzi Dorota Szostakowska

Sobota, 26 listopada 2016 r.
zbiórka o godz. 11:00 przed cerkwią na terenie cmentarza
ul. Wolska 138/140

Wstęp wolny.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/1018703168239271/

Wróć