Lista placówek, które otrzymały certyfikat „Varsavianistycznej szkoły”

Opublikowano

Rok 2015

Uroczystość nadania certyfikatów „Varsavianistycznej szkoły” i zakończenia Kursów wiedzy o Warszawie odbyła się 15 czerwca 2015 r. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 13A.

Przedszkola

 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”
 2. Przedszkole nr 91 „Zaczarowany Ogród”
 3. Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia
 4. Przedszkole nr 97 „Leśna Polanka”
 5. Przedszkole nr 100
 6. Przedszkole nr 103
 7. Przedszkole nr 105 „Wesoła Stopiątka”
 8. Przedszkole nr 106
 9. Przedszkole nr 108 „Tęczowy Promyk”
 10. Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”
 11. Przedszkole Integracyjne nr 120
 12. Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem”
 13. Przedszkole nr 128
 14. Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
 15. Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina”
 16. Przedszkole nr 157 Przedszkole z Serduszkiem
 17. Przedszkole nr 167
 18. Przedszkole nr 174
 19. Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina”
 20. Przedszkole nr 179
 21. Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki”
 22. Przedszkole nr 182 „Tajemniczy Ogród”
 23. Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
 24. Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek”
 25. Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów”
 26. Przedszkole nr 217
 27. Przedszkole nr 272 „Miś Uszatek”
 28. Przedszkole nr 275
 29. Przedszkole nr 287 „Piotrusia Pana”
 30. Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat”
 31. Przedszkole nr 317 „Smykolandia”
 32. Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 33. Przedszkole nr 325
 34. Przedszkole nr 328 „Akademia pod czereśnią”
 35. Przedszkole nr 364 „Pod Tęczą”
 36. Przedszkole nr 366
 37. Przedszkole nr 391
 38. Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
 39. Przedszkole nr 400
 40. Przedszkole nr 422 

Szkoły podstawowe

 1. Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
 3. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
 4. Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
 5. Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
 6. Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
 7. Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta
 9. Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
 10. Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś”
 11. Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
 12. Szkoła Podstawowa nr 355
 13. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”
 14. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
 15. Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
 16. Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 17. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.
 18. Zespół Szkół Specjalnych nr 98 (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Małego Powstańca)

Gimnazja

 1. Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
 2. Gimnazjum nr 7 „Przy Łazienkach Królewskich”
 3. Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
 4. Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 5. Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 6. Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. J. Paderewskiego
 7. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego
 8. Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

Szkoły ponadgimnazjalne

 1. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Woźniaka
 2. LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego
 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
 4. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (ul. Majdańska)
 5. Zespół Szkół Gastronomicznych (ul. Poznańska)
 6. Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego

Rok 2014

 1. Przedszkole nr 49 „Pluszowy Miś”
 2. Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
 3. Przedszkole nr 97 „Leśna Polanka”
 4. Przedszkole nr 100
 5. Przedszkole nr 103
 6. Przedszkole nr 105 „Wesoła Stopiątka”
 7. Przedszkole nr 181„Wesołe Nutki”
 8. Przedszkole nr 182 „Tajemniczy Ogród”
 9. Przedszkole nr 272 im. Misia Uszatka
 10. Przedszkole nr 287 „Piotrusia Pana”
 11. Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat”
 12. Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 13. Przedszkole nr 366
 14. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.
 16. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”
 17. Szkoła Podstawowa nr 70 im. Bohaterów Monte Cassino
 18. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
 19. Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski J. Piłsudskiego
 20. Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś”
 21. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
 22. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie
 23. Gimnazjum Nr 120 im. Noblistów Polskich
 24. Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich”
 25. Zespół Szkół Specjalnych Nr 98
 26. Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
 27. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
 28. CXI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego
 29. LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego
 30. Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

Wróć