Fotorelacja z gry miejskiej po Lesie Bielańskim

Opublikowano

Rok Lasu Bielańskiego. Gra miejska „Tajemnice Lasu Bielańskiego” dla uczniów warszawskich szkół.

Więcej — kliknij w zdjęcie

Z okazji obchodów Roku Lasu Bielańskiego, w ramach zdobywania przez placówki oświatowe certyfikatu Varsavianistyczna szkoła, w dniu 2 listopada 2015 r. odbyła się gra miejska zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Trasa wyznaczona dla uczestników przebiegała ścieżką edukacyjną przez najpiękniejsze rejony Lasu Bielańskiego. Uczniowie wędrowali według mapy i wykonywali specjalnie przygotowane zadania. Obejmowały one przede wszystkim treści przyrodnicze, ale także polonistyczne, historyczne i matematyczne. Musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, np. pracy z mapą w terenie, wędrówką według znakowanego szlaku turystycznego, badania przepływu wody w Źródełku Staszica, wyznaczania kierunków, sprawdzania obwodu drzewa, badania natężenia ruchu pojazdów, rozpoznawania drzew po liściach i korze, obliczania czasu, który upłynął od różnych wydarzeń, obserwacji, słuchania ze zrozumienie przewodników, poszukiwania informacji zawartych na tablicach znajdujących się na ścieżce i w zeszytach edukacyjnych „Życie drzewa”. Na punktach kontrolnych uczniowie dostawali pieczątki w specjalnych książeczkach, a przewodnicy opowiadali o rezerwacie przyrody Las Bielański, historii i zabytkowych obiektach na zwiedzanym terenie. Uczestnicy gry mieli okazję zwiedzać z przewodnikiem kościół kamedułów i jeden z eremów. Wędrując szlakami Lasu Bielańskiego uczniowie zdobyli pierwsze punkty na odznakę PTTK „Tropiciel przyrody”.

W grze wzięło udział ponad 200 uczniów — 18 drużyn z 12 warszawskich szkół. Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się po południu 24 listopada w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy na Ursynowie.

 

Wróć