Certyfikaty Varsavianistycznej Szkoły

Opublikowano

Certyifkaty I, II i III stopnia

Nazwa placówki Okres, na który przyznano certyfikat
Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 141 im. mjr. Henryka Sucharskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 146 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Janusza Korczaka na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich bezterminowo
Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki bezterminowo
Szkoła Podstawowa Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta bezterminowo
Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 356 na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 357 na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 368 na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego na lata 2018–2020
Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte na lata 2018–2019
Szkoła Podstawowa nr 377 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” bezterminowo
Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego bezterminowo
Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego bezterminowo
Zespół Szkół nr 49 na lata 2018–2019
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy na lata 2018–2020
CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Woźniaka bezterminowo
Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego na lata 2018–2020
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera na lata 2018–2020
Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego na lata 2018–2020
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 na lata 2018–2019
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 na lata 2018–2020
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 na lata 2018–2019
Przedszkole nr 5 na lata 2018–2020
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 na lata 2018–2020
Przedszkole nr 24 na lata 2018–2019
Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego na lata 2018–2020
Przedszkole nr 66 na lata 2018–2019
Przedszkole nr 83 na lata 2018–2020
Przedszkole nr 115 „Przedszkole pod klonem” na lata 2018–2019
Przedszkole nr 139 na lata 2018–2019
Przedszkole nr 140 na lata 2018–2020
Przedszkole nr 155 „Roztańczona kraina” bezterminowo
Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki” bezterminowo
Przedszkole nr 189 „Na Wierzbnie” na lata 2018–2019
Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek” bezterminowo
Przedszkole nr 205 na lata 2018–2019
Przedszkole nr 216 na lata 2018–2020
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” na lata 2018–2020
Przedszkole nr 230 „Kolorowy Zakątek” na lata 2018–2019
Przedszkole nr 239 na lata 2018–2020
Przedszkole nr 250 „Akwarelka” na lata 2018–2019
Przedszkole nr 271 „Wróbelka Elemelka” na lata 2018–2020
Przedszkole nr 272 im. Misia Uszatka bezterminowo
Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały” na lata 2018–2020
Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina” na lata 2018–2020
Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka” na lata 2018–2020
Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” na lata 2018–2019
Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej na lata 2018–2020
Przedszkole nr 400 bezterminowo
Przedszkole nr 401 na lata 2018–2019
Przedszkole nr 417 na lata 2018–2020
Przedszkole nr 421 na lata 2018–2020
Przedszkole nr 424 na lata 2018–2019

Certyfikaty Lokalnego Ośrodka Edukacji Varsavianistycznej

  • Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863
  • Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
  • Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Wróć