Główna Komisja Rewizyjna

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Ewa Sadowska — przewodnicząca
  • Ewa Korycińska — wiceprzewodnicząca
  • Roman Lulis — członek Komisji
  • Sebastian Stranianek — członek Komisji
  • Barbara Waszak — członek Komisji.