Zgłoszenie do programu „Varsavianistyczna szkoła”

W tym roku szkolnym zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Zapraszamy w roku szkolnym 2023/24.