Zgłoszenie do programu „Varsavianistyczna szkoła”

W tym roku szkolnym zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Zapraszamy za rok.

Zgłoszenie do programu „Varsavianistyczna szkoła”

RegulaminPole wymagane*

Placówka ubiega się o certyfikat:Pole wymagane*

Prosimy o wprowadzenie pełnej, oficjalnej nazwy placówki.Jedna placówka może zgłosić co najwyżej dwóch koordynatorów. Prosimy o niewpisywanie większej liczby koordynatorów.


Przed wysłaniem danych prosimy o sprawdzenie ich poprawności.
Uwaga. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy nie bierze odpowiedzialności za błędnie wystawiony certyfikat, jeśli osoba zgłaszająca popełni błąd w nazwie placówki i nie zgłosi tego faktu przed wydrukowaniem certyfikatu.