Archiwum aktualności. 2024

Spotkanie Komisji Historycznej 24.05.2024

Opublikowano

 
Szanowni Państwo, Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 
Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 24 maja 2024 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.
 
Prelekcję pt. „Warszawa Poli Gojawiczyńskiej” wygłosi pani Aleksandra Wieczorkiewicz. Nasza Narratorka — Sekretarz Komisji Historycznej TPW — jest edytorką, doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i redaktorką prowadzącą w wydawnictwie. Ukończyła filologię polską na specjalizacji redaktorsko-wydawniczej oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo. W ramach rozprawy doktorskiej przygotowuje edycję krytyczną korespondencji Poli Gojawiczyńskiej. Naukowo interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową, a także prozą dwudziestolecia międzywojennego oraz literaturą dokumentu osobistego kobiet. Zajmuje się badawczo także związkami przestrzeni miejskiej z kulturą i literaturą oraz poetyką pamięci. Jest Warszawianką z wyboru — przywiązana do tego miasta bardziej niż niejeden rodowity Warszawiak.
 
Po wystąpieniu odbędzie się — jak zawsze — dyskusja.
 
Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz
 
 
Piątek, 24 maja 2024 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 24.05.2024


Apel Archiwum Państwowego w Warszawie

Opublikowano

Archiwum Państwowe w Warszawie szuka kontaktu z osobami-świadkami historii odbudowy Warszawy i poszukuje chętnych, którzy byliby skłonni przekazać do ich zbiorów listy, wspomnienia, fotografie i inne pamiątki związane z powojenną odbudową Warszawy.

Więcej... Apel Archiwum Państwowego w Warszawie


61 lat Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Opublikowano

 

Dzisiaj, 18 marca 2024 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy obchodzi 61. rocznicę założenia! Na ten dzień przypada również 428. rocznica decyzji o przeniesieniu dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy!

W jakich okolicznościach powstało TPW?

„Na pewno nie brak Warszawie przyjaciół i na pewno niezliczeni są jej miłośnicy”. Tymi słowami artykuł w „Stolicy” z kwietnia 1963 roku rozpoczął prof. Stanisław Lorentz. Warszawie nie brakowało przyjaciół — tak było w niecałe dwie dekady po II wojnie światowej, kiedy stolica wciąż podnosiła się z ruin, tak jest teraz i, nie śmiemy wątpić, tak będzie w przyszłości. 

61 lat temu grono wybitnych działaczy społecznych na rzecz Warszawy w nawiązaniu do aktywności stowarzyszeń jak Towarzystwo Miłośników Starej Warszawy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy założyło Towarzystwo Przyjaciół Warszawy — stowarzyszenie, którego działalność miała zostać w pełni poświęcona całemu miastu — Warszawie historycznej, współczesnej, ale i Warszawie przyszłości.

Na dzień założenia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wybrano datę 18 marca. Za dobry omen przyjęto fakt, że to ogólnie przyjęta data decyzji króla Zygmunta III z 18 marca 1596 roku o przeniesieniu rezydencji królewskiej z Krakowa do Warszawy. Trudno o ważniejszy i bardziej symboliczny dla syreniego grodu dzień. 

18 marca 1963 roku w gmachu Muzeum Narodowego w Sali Canaletta powołano do życia nasze stowarzyszenie. Nie sposób wymienić i uhonorować wszystkich założycieli – byli to utytułowani historycy, wykładowcy, architekci, urbaniści, inżynierowie, politycy, wiceprezydent Warszawy Julian Kulski, a także współtwórca grupy „Skamander” Antoni Słonimski. Profesor Stanisław Lorentz został pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Od blisko trzech dekad zajmował już wówczas stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Tuż przed, a także w czasie niemieckiej okupacji podczas drugiej wojny światowej dokumentując grabież ratował bezcenne zabytki z dewastowanego Zamku Królewskiego. Potem, już jako prezes naszego stowarzyszenia, stał się inicjatorem odbudowy królewskiej rezydencji. To z okien siedziby Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przy pl. Zamkowym 10 mógł doglądać postępów prac przy rosnących murach Zamku.

Celem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy było i jest upowszechnianie wiedzy o Warszawie dawnej i współczesnej, a także dyskusja nad jej przyszłością. Dlatego nasi członkowie poza szeroko pojętą działalnością edukacyjną są również zapraszani do współpracy z licznymi jednostkami i gronami szanowanych ekspertów, chociażby zasiadając w Społecznej Radzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Od lat Towarzystwo Przyjaciół Warszawy kładzie szczególny nacisk na współpracę z dziećmi i młodzieżą, a także gronem pedagogicznym, zaszczepiając w nich ciekawość i fascynację historią i współczesnością stolicy Polski. Varsavianistyczna Szkoła to sztandarowy projekt stowarzyszenia.

W nasze szeregi można wstąpić! W ramach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy działa kilkanaście Oddziałów terytorialnych i tematycznych, odpowiadających zasięgom wybranych dzielnic i osiedli lub zrzeszających środowiska akademickie lub przewodnickie. Zapraszamy! 

Więcej... 61 lat Towarzystwa Przyjaciół Warszawy


Apel Pamięci przy grobie prof. Stanisława Lorentza

Opublikowano

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprasza na spotkanie przy grobie Stanisława Lorentza z okazji 33. rocznicy śmierci Profesora.

Prof. Stanisław Lorentz, muzeolog, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie był założycielem i pierwszym Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Sobota, 16 marca 2022 r.  11:00
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
ul. Młynarska 54/56/58, brama główna

Więcej... Apel Pamięci przy grobie prof. Stanisława Lorentza


Spotkanie Komisji Historycznej 23.02.2024

Opublikowano

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji - już za tydzień w piątek 23 lutego 2024 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Tym razem poświęcimy spotkanie niedawno wydanej książce o dziejach naszego miasta. Prelekcję pt. Dlaczego nie-najkrótsza historia Warszawy? wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kochanowski - historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracownik w latach 1988–2020, a od 2020 r. - Instytutu Historii Sztuki tej uczelni. Profesor Jerzy Kochanowski w latach 2000–2005 był pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a wcześniej profesorem gościnnym w uniwersytetach w Moguncji i Jenie, stypendystą m.in. w Munk Centre na University of Toronto i w Hoover Institution w Stanford University. Nasz Gość zajmuje się głównie historią społeczną i historią kultury, historią gospodarczą i polityczną. Jest autorem wielu książek – m.in. Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944–1989 (2010, 2015), Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957 (2017), Wolne miasto. Zakopane 1956–1970 (2019) oraz Pomiędzy. Krótka historia Warszawy (2023). I właśnie ta ostatnia publikacja – wydana przez Muzeum Warszawy – będzie bohaterką naszego spotkania.

Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
 
Piątek, 23 lutego 2024 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 23.02.2024


Strona 1 z 2