Spotkanie Komisji Historycznej 16.12.2022 r.

Opublikowano

Spotkanie Komisji Historycznej

Piątek, 16 grudnia 2022 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10

Zapraszamy Państwa na ostatnie w tym roku kalendarzowym zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, które odbędzie się w piątek 16 grudnia o 17:00 w stałej siedzibie TPW (przy Placu Zamkowym 10).

Prelekcję — zatytułowaną Działalność funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji na rzecz transformacji ideowej resortu spraw wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji w latach 1989–1993 — przedstawi nasz Kolega z Komisji, członek Oddziału Centrum TPW i Honorowy Członek TPW, oficer policji w stanie spoczynku Lechomir Domaszewicz, pułkownik Związku Piłsudczyków RP.

Urodzony na Żmudzi i pochodzący z rodziny od wieków osiadłej w Laudzie (Litwie Kowieńskiej) nasz grudniowy Prelegent to z wykształcenia prawnik administratywista, w latach 1970–1993 pełniący służbę w milicji / policji warszawskiej. U zarania lat 90. zorganizował oddanie hołdu przez policję i inne służby państwowe zamordowanym przez NKWD w Katyniu i Miednoje (stamtąd przywiózł do kraju urny z ziemią pobraną z dołów śmierci i wespół z oficerami Departamentu Wychowania Wojska Polskiego doprowadził do złożenia ich w Grobie Nieznanego Żołnierza),
przyczynił się do powstania kilku tablic epitafijnych ku czci Policji Państwowej II RP, zainicjował uroczysty hołd zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Wzmiankowane inicjatywy nie znalazły jednak uznania przełożonych i w rezultacie zlikwidowano etat oficerski zajmowany przez naszego Kolegę, po czym zwolniono z policji. Nadal współpracuje z Komitetem Katyńskim, organizacjami kombatanckimi i kresowymi. Laureat Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1996), uhonorowany Złotym
Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (2016), wyróżniony Medalem „Pro Patria” (2016) oraz Dyplomem Uznania Światowej Federacji Polskich Kombatantów (2005).

W piątkowej prelekcji poruszone zostaną wątki dotyczące m.in. wyprawy stołecznej policji do Katynia (1990), integracji rodzin ofiar zbrodni katyńskiej ze środowiskiem współczesnej policji, upamiętnienia ofiar zbrodni NKWD w Miednoje (1991), umieszczenia tablicy pamiątkowej na
frontonie Pałacu Mostowskich poświęconej żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego czy też opracowania hejnału Komendy Stołecznej Policji, ustaleniu wyglądu jej nowego sztandaru (barwy, głowicy, drzewca) i symboliki.

Gorąco Państwa namawiamy do przyjścia i wzięcia udziału w spotkaniu oraz dyskusji po prelekcji.

Do zobaczenia już niedługo — w piątek 16 grudnia o 17:00.

Mikołaj Madurowicz, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW i Halina Niemiec, zastępczyni przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW.

Wróć