Spacer przewodnicki — Usta mówią oczami. Ormianie w Warszawie

Opublikowano

Oddział KORT zaprasza...

Serdecznie zapraszamy na spacer organizowany przez Oddział KORT Towarzystwa Przyjaciół Warszawy poświęcony Ormianom, zamieszkującym na przestrzeni stuleci Warszawę, jedną z dwóch stolic wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej.
W trakcie spaceru odwiedzimy miejsca ich zamieszkania i działalności. Poznamy wkład rodów ormiańskich w rozwój gospodarczy, polityczny i kulturowy Starej Warszawy, jak również całej Rzeczypospolitej. Dowiemy się jak różnorodne zadania wykonywali jako kupcy-podróżnicy, tłumacze, dyplomaci — przedstawiciele naszych monarchów. Zobaczymy jak wpłynęli na rozwój kultury na przestrzeni wieków, jaki wnieśli wkład w kształtowanie się oświecenia, jakie położyli zasługi dla rozwoju oświaty i szkolnictwa. Będziemy też mieli okazję zaobserwować jak zmieniał się ich status społeczny od kupców do ziemian i inteligencji zasłużonej dla kraju.

Spacer poprowadzi Dorota Szostakowska, przewodnik po Warszawie i członek Oddziału KORT TPW.

Zbiórka przy Pałacu pod Blachą
pl. Zamkowy 4
Sobota, 16 listopada 2019 r., godz. 11:00
Wstęp wolny

Wróć