Salon przewodnicki — Polak Litwin dwa bratanki?

Opublikowano

Oddział KORT zaprasza...

Na przestrzeni wieków stosunki polsko-litewskie układały się różnie. Raz wojska Polskie stawały przeciw Litewskim, innym razem łączyły nas unie. Niemal braterska miłość pojawiała się szczególnie wtedy, gdy mieliśmy wspólnego wroga lub ten sam cel.
Prześledzimy historię małżeństw zawieranych w imię sojuszu, politycznych unii i walk, ale najciekawsze z pewnością okażą się losy kilku osób, których decyzje wpłynęły na dzieje dwóch krajów.
Serdecznie zapraszamy na wykład inspirowany 450 rocznicą Unii Lubelskiej.

24 kwietnia 2019, godz. 18.00 Salon w Restauracji Honoratka
Prowadzi: Marzena Baranowska

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze przybycie. Spotkania w Salonie Przewodnickim, odbywają się w Restauracji Honoratka - lokalu trwale wpisanego w historię Warszawy. Oddział KORT oraz prelegenci realizują projekt w ramach działań statutowych, nie czerpiąc korzyści finansowych. Korzystając jednak z gościnności Restauracji Honoratka, będzie miło jeśli uczestnicy salonu wyrażą wdzięczność za udostępnienie lokalu zamawiając z serwowanego menu.

Wróć