Prof. Jan Zachwatowicz — w 120. rocznicę urodzin

Opublikowano

7 marca 2020 r. o godzinie 16:00 w Domu Spotkań z Historią odbędzie się spotkanie inaugurujące program upamiętnienia 75. rocznicy odbudowy stolicy „BudujeMy! Rocznica odbudowy Warszawy". Spotkanie odbędzie się w 120. rocznicę urodzin profesora Jana Zachwatowicza, któremu poświęcone będzie wydarzenie.

Uczestnicy spotkania będą mogli wysłuchać:

  • wykładu dr. Andrzeja Skalimowskiego o życiu i dokonaniach Profesora,
  • dyskusji w gronie varsavianistów, historyków, historyków sztuki, architektów,
  • wspomnień rodziny, współpracowników, architektów, historyków sztuki i varsavianistów

i otrzymają atrakcyjne foldery opisujące najważniejsze dokonania Profesora.

dr Andrzej Skalimowski — historyk specjalizujący się w dziejach społecznych i historii architektury, pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN i Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską (2017). Autor książki „Sigalin — towarzysz odbudowy” (2018)

Wróć