Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziś widzę wielką Warszawę”

Opublikowano

Rok 2023 w związku ze 130. rocznicą urodzin Prezydenta Warszawy został ogłoszony Rokiem Stefana Starzyńskiego.

28 września br. odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziś widzę wielką Warszawę” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, organizowana przez Muzeum Niepodległości. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest partnerem wydarzenia.

Jak Muzeum Niepodległości podaje „prezydent Stefan Starzyński był związany jako działacz niepodległościowy, a potem jako Prezydent m.st. Warszawy z każdym oddziałem Muzeum Niepodległości. Za udział w konspiracyjnej działalności niepodległościowej był trzykrotnie aresztowany, m.in. w grudniu 1910 r. jako uczeń 7 klasy gimnazjalnej, w wieku 17 lat został skazany na miesiąc więzienia w twierdzy Cytadela (dziś Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości). Wygłaszał swój odczyt w pałacu przy ul. Bielańskiej na temat etatyzmu, jako gość księcia Janusza Radziwiłła (dziś w pałacu tym mieści się główna siedziba Muzeum Niepodległości w Warszawie). 27 października 1939 roku został aresztowany przez gestapo, przesłuchiwany w al. Szucha (dziś Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha Oddział Muzeum Niepodległości), więziony na ul. Daniłowiczowskiej, następnie na ul. Rakowieckiej, został przeniesiony na Pawiak (dziś Muzeum Więzienia Pawiak Oddział Muzeum Niepodległości), gdzie jego los urywa się pomiędzy 22 a 23 grudnia 1939 roku. Do dnia dzisiejszego nie ustalono kiedy i gdzie zakończył swoje życie.”

Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkich (15 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

  • imię i nazwisko autora referatu, względnie — również tytuł naukowy,
  • aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,
  • krótki abstrakt (do 2000 znaków),
  • notę biograficzną (max. 800 słów),
  • numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.
Informujemy, że konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Muzeum Niepodległości oraz dokumentowana fotografiami zamieszczonymi na stronie Muzeum Niepodległości.
Dziedziny i dyscypliny naukowe: historia, historia sztuki, literaturoznawstwo, filologia polska, językoznawstwo, kulturoznawstwo, archeologia, architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, transport, geografia.
Słowa kluczowe: historia, II RP, współczesność, rozwój Warszawy, stolica, kultura, oświata, sprawy społeczne, architektura, urbanistyka, transport, budownictwo, geodezja, kartografia, geografia.
Terminy:

  • do 31 maja 2023 roku — zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: historia@muzn.pl;
  • do 16 czerwca 2023 roku — nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;
  • 28 września 2023 roku, godzina 9:00 — Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziś widzę wielką Warszawę” (Sala Konferencyjna Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62);
  • do 25 września 2023 roku — wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wróć