Niepodległość z kobiecą twarzą

Opublikowano

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania efektów badań naukowych przedstawicieli uczelni i muzeów. Dzięki zaproszeniu naukowców z różnych środowisk organizatorzy konferencji pragną ukazać rozmaite aspekty aktywności pań i wkład kobiet w złożony proces odzyskiwania niepodległości w roku 1918. Chcą przypomnieć te spośród bohaterek, które zapisały się na kartach historii, lecz nierzadko pozostają w cieniu, a ich dokonania są nieznane. Przedsięwzięcie wpisuje się w trwające obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecie nadania polskim kobietom praw wyborczych. Publikacja pokonferencyjna, której wydanie planowane jest na koniec 2019 roku, stanowić będzie materiał edukacyjny w procesie poszerzania wiedzy i kształtowania patriotyzmu młodego pokolenia.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Niepodległości w Warszawie. Komitet naukowy konferencji tworzą: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), dr hab. Hanna Krajewska (PAN, Archiwum w Warszawie), dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości w Warszawie), dr Izabela Mościcka (MN), dr hab. Jolanta Załęczny (MN, AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku).

Sala Audiowizualna im. Karola Beyera
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25
24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00

 

Wróć