Moja Warszawa II edycja: Halina Jędrzejewska ps. Sławka

Opublikowano

Drugim bohaterem II edycji spotkań w ramach cyklu "Moja Warszawa" będzie pani Halina Jędrzejewska ps. "Sławka". Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich
ul. Nowolipie 22
Piątek, 30 sierpnia 2019 r., godz. 16:00

Wróć