Jan Zachwatowicz in memoriam. Spacer po Starych Powązkach

Opublikowano

Oddział Akademicki zaprasza...

W 36. rocznicę śmierci prof. Jana Zachwatowicza oddamy cześć jednemu z najwybitniejszych polskich konserwatorów sztuki i architektów. Wspomnimy działania Profesora, dzięki któremu odważna i pionierska w skali świata odbudowa Starego Miasta zafascynowała europejskich konserwatorów do tego stopnia, że uzyskała w 1980 r. wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oddział Akademicki Towarzystwa Przyjaciół Warszawy realizuje od 2017 r. projekt „Przywracanie pamięci profesora Jana Zachwatowicza”, którego jednym z elementów jest wzniesienie obiektu małej architektury upamiętniającego zasługi Profesora dla odbudowy Warszawy – ławeczka z odwzorowaną postacią Profesora, lub „Stolik Architekta Jana Zachwatowicza”.

Prace w tym zakresie trwają. Liczymy na ich rychły finał.

Spacer: Po uroczystości przy grobie prof. Jana Zachwatowicza zapraszamy na spacer muzyczny po Starych Powązkach pt.: „Z Moniuszką w tle” (co wiąże się z ustanowionym przez Senat roku 2019 Rokiem Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora). Spacer poprowadzi Franciszek Trynka.

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki)
Brama św. Honoraty
ul. Powązkowska 1
Niedziela, 18 sierpnia 2019 r., godz. 17:00

[grób w kw. 166, rz. 6, m. 25]

Wstęp wolny!

Wróć