Wilanowska Gra Miejska „Kalejdoskop wolności”

Opublikowano

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Sadyba-Wilanów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wilanów oraz Stowarzyszenie Monopol Warszawski...

zapraszają Uczniów Varsavianistycznych Szkół, Nauczycieli i Rodziców do udziału w Wilanowskiej Grze Miejskiej pt. „Kalejdoskop wolności” z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Gra odbędzie się 8 czerwca w godzinach 11.00 – 14.30. Start i meta będą znajdować się w miejscu oznakowanym logo TPW, na Plaży Wilanów, w pobliżu Ratusza Dzielnicy Wilanów.

TEMAT PRZEWODNI I GRY to zmiany ustrojowe w Polsce w ciągu XX – XXI w. oraz historia dzielnicy Wilanów.

Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wpłynęły na wygląd i rozwój dzielnicy w różnych sferach jej funkcjonowania. Wybudowano Miasteczko Wilanów, Świątynię Opatrzności Bożej,  dotychczasowa ikona Wilanowa — Pałac Króla Jana III — zyskała nowy blask fasad, rozpoczynając tym samym wieloletni proces rewitalizacji. Podczas gry przewodnicy                              z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy opowiedzą także o tym, jakie wydarzenia historyczne w kraju wpłynęły na zmianę mentalności i budowę społeczeństwa obywatelskiego  oraz o tym, co jest efektem wolności wyboru i demokratyzacji życia. W trosce o zrównoważony rozwój poruszymy temat ochrony przyrody i wpływu urbanizacji terenu wokół zabytkowych ogrodów przypałacowych. Uczestnicy gry będą mogli zapoznać się także z folklorem i tradycjami ludowymi Wilanowa oraz Urzecza. Szeroka tematyka gry zainteresuje każdego - pozwoli przybliżyć historię, dzisiejsze wyzwania w zakresie rozwoju oraz budowy postawy współodpowiedzialności za środowisko naturalne oraz przyszłość dzielnicy z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego. Na siedmiu przystankach będą czekać licencjonowani przewodnicy, którzy przybliżą temat, potwierdzeniem zapoznania się z historią danego miejsca będzie podpis przewodnika na karcie gry.

  • DLA KOGO: Dla całych rodzin – gra międzypokoleniowa. Maksymalna ilość grup: 20. Grupa może liczyć od 2 do 10 osób.
  • CZAS TRWANIA: 3, 5 godziny, od godz. 11.00 do 14.30
    Odbiór pakietów w dniu startu od godz. 11.00 do 11.30.
  • JAK SIĘ ZGŁOSIĆ: Zgłoszenia do udziału w grze należy kierować na adres: kalejdoskop.wolnosci.30@gmail.com
    Zgłaszając uczestników należy podać imię kapitana drużyny i ilość osób. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do rejestracji, a po zakończeniu gry usunięte.

Wróć