Gra miejska „Powstanie Warszawskie na Pradze”

Opublikowano

Gra Miejska „Powstanie Warszawskie na Pradze”

Powstanie na prawym brzegu Wisły to historia mało znana o której ciągle zbyt mało się mówi.
Na terenie Pragi działał 6. Obwód Armii Krajowej. Komendantem 6. Obwodu Armii Krajowej Praga był ppłk Antoni Żurowski „Andrzej". Stan ewidencyjny obwodu, przed wybuchem Powstania Warszawskiego liczył 8 153 osoby.
W dniu 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00 udało się zmobilizować około 6 360 ludzi. Powstańcy w pierwszych godzinach powstania mieli zdobyć około 50 obiektów, które miały kluczowe znaczenie dla powodzenia dalszych walk.
Cały obszar 6. Obwodu Armii Krajowej Praga znajdował się na bezpośrednim zapleczu frontu wschodniego. Stacjonowały tu niemieckie odwody kierowane na front wschodni jak i oddziały przygotowywane do obrony Warszawy. Były to niemieckie doborowe, bardzo dobrze wyszkolone jednostki frontowe.
Dlatego też, powstańcy, którzy mieli zdobywać wyznaczone przez dowództwo cele, mieli bardzo trudne wręcz niemożliwe do realizacji zadanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Powstaniu Warszawskim na Pradze? Dołącz do gry miejskiej.

19 września 2021 r., godz. 10:00
ul. 11 listopada 17/19

Wróć