Spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Opublikowano

3 listopada 2017 roku, w 92 rocznicę złożenia prochów Nieznanego Żołnierza w arkadach Pałacu Saskiego, przedszkolaki i uczniowie szkół warszawskich spotkali się przy Grobie Nieznanego Żołnierza, by oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość Polski. Jednocześnie spotkanie to było rozpoczęciem XIII edycji Konkursu Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza. Do zebranych przemówił płk Witold Lisowski, który w swojej wypowiedzi odniósł się do istoty współczesnego patriotyzmu oraz podziękował zebranym za tak liczne przybycie. Po przemówieniu pana pułkownika i wysłuchaniu melodii „Śpij kolego” uczestnicy spotkania złożyli na płycie Grobu wiązanki kwiatów i wpisali się do Księgi Pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza.

W spotkaniu udział wzięły następujące placówki:

 1. Przedszkole nr 421
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
 3. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
 4. Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego
 5. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863r.
 6. Zespół Szkół nr 49 im. Wojciecha Górskiego
 7. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
 8. Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
 9. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 10. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca
 11. Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
 12. Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
 13. Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
 14. Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
 15. Szkoła Podstawowa nr 258 im. Generała Jakuba Jasińskiego
 1. Szkoła Podstawowa nr 321
 2. Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy
 3. Szkoła Podstawowa nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 4. Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
 5. Szkoła Podstawowa nr 357
 6. Szkoła Podstawowa nr 362 im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego
 7. Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte
 8. Szkoła Podstawowa nr 377
 9. Szkoła Podstawowa nr 378 im. Jana Ignacego Paderewskiego
 10. Zasadnicza Szkoła Branżowa nr 54
 11. Branżowa Szkoła nr 54
 12. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1
 13. Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego
 14. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego
 15. Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

fot. Małgorzata Wojtatowicz

Wróć