Varsavianistyczna szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
 • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
 • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
 • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Uwaga! Wszystkie placówki, które w roku szkolnym 2016/17 otrzymały certyfikat III stopnia (bezterminowy) mogą przystąpić do udziału w programie „Varsavianistyczna Szkoła” w kategorii „Varsavianistyczna Szkoła — placówka lokalnym ośrodkiem edukacji
varsavianistycznej”.

Szczegóły w Regulaminie przyznawania placówce oświatowej certyfikatu „Varsavianistycznej szkoły” zamieszczonym poniżej.


Informacje dla placówek chcących przystąpić do programu „Varsavianistyczna Szkoła” oraz kontynuujących zdobywanie certyfikatu

 1. Zgłoszenie placówki do programu możliwe będzie w dniach 18 – 29 września 2017 r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem (regulamin opublikujemy wkrótce).
 2. Placówki przystępujące do programu zobowiązane są do podpisania porozumienia z TPW. Placówki kontynuujące program porozumienia nie podpisują — obowiązuje porozumienie podpisane w czasie rozpoczęcia realizacji programu.
 3. Placówki, które w wyniku reformy uległy przekształceniu mogą kontynuować zdobywanie certyfikatu pod warunkiem podpisania nowego porozumienia, w którym zaznaczone będzie jaką placówką byli przed reformą.
 4. Zespoły szkół zobowiązane są do podpisania porozumienia dla każdej z placówek i realizowania zadań jako osobne placówki.
 5. Począwszy od 19 września, w każdy wtorek w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie TPW, Plac Zamkowy 10, pełniony będzie dyżur koordynatora programu.
 6. Jeżeli nastąpiły zmiany na stanowisku koordynatora programu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu do nowego koordynatora na e-mail varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl
 7. Zebranie koordynatorów programu odbędzie się 23 października 2017 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9 (metro Stokłosy).

Koordynator programu
Renata Marut


W sprawach dotyczących projektu prosimy o kontakt:


Dokumenty do pobrania

Konkursy