Varsavianistyczna szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W sprawach dotyczących projektu prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Wojtatowicz
varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl


Dokumenty do pobrania

Placówki nagrodzone w roku 2017

Przedszkola

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
Przedszkole nr 5 2017 – 2018
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 2017 – 2018
Przedszkole nr 18 2017 – 2018
Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego 2017 – 2018
Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni” 2017 – 2019
Przedszkole nr 51 „Misia Czarodzieja” 2017 – 2018
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” 2017 – 2019
Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy 2017 – 2019
Przedszkole nr 83 2017 – 2018
Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” 2017 – 2018
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I 2017 – 2018
Przedszkole nr 100 bezterminowo
Przedszkole nr 105 „Wesoła Stopiątka” bezterminowo
Przedszkole Integracyjne nr 120 2017 – 2019
Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” 2017 – 2019
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej 2017 – 2019
Przedszkole nr 131 2017 – 2019
Przedszkole nr 140 2017 – 2018
Przedszkole nr 144 „Zaczarowany Ołówek” 2017 – 2018
Przedszkole nr 182 „Tajemniczy Ogród” bezterminowo
Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej 2017 – 2019
Przedszkole nr 215 2017 – 2019
Przedszkole nr 216 2017 – 2018
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im „Małego Europejczyka” 2017 – 2018
Przedszkole nr 236 „Mali Odkrywcy” 2017 – 2019
Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki 2017 – 2018
Przedszkole nr 239 2017 – 2018
Przedszkole nr 248 2017 – 2018
Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia” 2017 – 2019
Przedszkole nr 271 „Wróbelka Elemelka” 2017– 2018
Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat” bezterminowo
Przedszkole nr 305 2017 – 2018
Przedszkole nr 308 Krasnala Hałabały 2107 – 2018
Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” bezterminowo
Przedszkole nr 328 „Akademia pod czereśnią” 2017 – 2019
Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi 2017 – 2019
Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka 2017 – 2018
Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem” 2017 – 2019
Przedszkole nr 352 2017 – 2019
Przedszkole nr 366 bezterminowo
Przedszkole nr 391 2017 – 2019
Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej 2017 – 2018
Przedszkole nr 417 2017 – 2018
Przedszkole nr 421 2017 – 2018

Szkoły i inne placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie 2017 ‒ 2018
L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa 141 w Warszawie im. majora Henryka Sucharskiego 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego w Warszawie 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 127 im Henryka Sienkiewicza 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP im. T. Kościuszki 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 340 im.profesora Bogusława Molskiego w Warszawie 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski J. Piłsudskiego 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty 2017 ‒ 2018
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana 2017 ‒ 2018
Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego 2017 ‒ 2018
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy 2017 ‒ 2018
Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego. Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie 2017 ‒ 2018
Zespół Szkół nr 43 2017 ‒ 2018
Zespół Szkół nr 45 2017 ‒ 2018
Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 2017 ‒ 2018
Gimnazjum nr 102 w Zespole Szkół nr 116 2017 ‒ 2019
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2017 ‒ 2019
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2017 ‒ 2019
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego 2017 ‒ 2019
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr100 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 321 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w warszawie 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego 2017 ‒ 2019
XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie 2017 ‒ 2019
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2017 ‒ 2019
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego 2017 ‒ 2019
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica 2017 ‒ 2019
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 bezterminowo
Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś" bezterminowo
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" bezterminowo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r. bezterminowo
Gimnazjum nr 7 „Przy Łazienkach Królewskich” bezterminowo
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego bezterminowo
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego bezterminowo
Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego bezterminowo
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego bezterminowo
Zespół Szkół Specjalnych 98. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 i Gimnazjum Specjalne nr 104 im. Małego Powstańca bezterminowo