Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy

Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy znakomicie wrósł w miejscową społeczność i jest rzeczywistym jej reprezentantem. Specjalizuje się w integracyjnych działaniach społecznych i obywatelskich. Oddział czynnie współpracuje z Zarządem Głównym i z władzami dzielnicy.