O projekcie

„Po lewej i prawej stronie Wisły — działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 roku” to projekt popularyzujący tradycję, historię, dziedzictwo kulturowe i wielokulturowość Warszawy z naciskiem na ochronę zabytków Warszawy. Projekt ten ma charakter ogólnomiejski, skierowany jest do mieszkańców Warszawy, buduje wizerunek stolicy Polski przez integrowanie mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy oraz tworzy tożsamość ogólnomiejską.

Więcej... O projekcie

Harmonogram spotkań