Oddziały

W ramach struktur Towarzystwa Przyjaciół Warszawy działa 18 Oddziałów.

Komisje

Przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Warszawy działa sześć komisji