Oddział Ochota

Do działalności Oddziału należy

  • prowadzenie edukacynych prezentacji Warszawy w formie spotkań, pogadanek, warsztatów i wycieczek adresowanych do szkół;
  • współpraca z władzami oświatowymi i Biblioteką Publiczną;
  • współpraca z Zarządem Głównym Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, przede wszystkim przy organizacji i prowadzeniu kursów „Wiedzy o Warszawie” i konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”.

Oddział specjalizuje się w popularyzacji wiedzy o Warszawie.