Oddział Anin

Założone przez kilkunastoosobową grupę (z inicjatywy znanego pedagoga i historyka, Henryka Wierzchowskiego) Koło Przyjaciół Anina działało w strukturach Oddziału Grochów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od 1986 r. Jego największym osiągnięciem była skuteczna obrona zagrożonych wycofaniem nazw ulic Poprzecznych (I — XII).

Koło współpracowało przy wydaniu drugiej, anińskiej książki, o szkole średniej w Aninie. Przewodniczącą Koła była Maria Ewa Chodorek.

Po przekształceniu w roku 2004 Koła w samodzielny Odział Anin TPW, Maria Chodorek została wybrana jego prezesem, którym pozostawała do maja 2013 roku. Na miejsce spotkań członków wybrano Klub Kultury Anin przy ulicy V Poprzecznej 13.

Więcej... Oddział Anin


Aktualności

Liryki z Zielonego Wawra

Opublikowano

W imieniu Biblioteki Wawerskiej, niecodziennika Między Nami Aninianinami oraz Oddziału Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z poezją wawerskich twórców.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w Aninie
Czytelnia naukowa
ul. Trawiasta 10
Piątek, 24 marca 2017 r.
Godz. 17:00

 

Więcej... Liryki z Zielonego Wawra