Varsavianistyczna szkoła

Sprawozdania z działań placówki ubiegającej się o certyfikat

Przed wysłaniem sprawozdania prosimy o zapoznanie się z uwagami zamieszczonymi poniżej:


  • Termin nadsyłania sprawozdań: 30 czerwca 2019 r. do godz. 23:59.
  • Sprawozdanie należy przesłać w jednym pliku PDF.
  • Pod uwagę będzie brany pierwszy przesłany plik z danej placówki, dlatego bardzo prosimy o sprawdzenie sprawozdania przed wysłaniem.
  • Zdjęcia należy zamieścić w pliku sprawozdania, nie ma możliwości dołączenia ich oddzielnie.
    Prosimy o niezamieszczanie w sprawozdaniach zdjęć bez zgody ich autorów (także tych, które opublikowano w Internecie, m.in. na stronie i fanpage'u Towarzystwa Przyjaciół Warszawy na Facebooku).
  • Maksymalna objętość pliku: 15 MB.

Prosimy o zapisywanie nazwy pliku wg następującego schematu:

  • Przedszkola/Gimnazja/Technika: pierwszym znakiem nazwy jest litera P/G/T, kolejne trzy znaki oznaczają nr placówki, przy czym placówka o numerze jednocyfrowym (np. Przedszkole nr 5) poprzedza swój nr dwoma zerami (np. P005.pdf); o numerze dwucyfrowym poprzedza numer jednym zerem (np. Przedszkole nr 46 zapisze nazwę jako P046.pdf). Przedszkole o numerze trzycyfrowym nie wstawia zer przed numerem (np. Przedszkole nr 105 zapisze nazwę jako P105.pdf).

  • Szkoły Podstawowe/Licea Ogólnokształcące: pierwsze dwa znaki nazwy to SP/LO, dalej, analogicznie jak w przypadku przedszkoli (np. SP206.pdf, LO050.pdf).

  • Inne: np. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, to ZSGH.pdf itp.

Dopuszczamy inne nazwy, ale prosimy o nieużywanie w nich polskich znaków ani spacji.


Dziękujemy

Formularz